Het kabinet heeft verschillende plannen rondom de studiefinanciering voor 2023. In juli 2023 wordt er door de Eerste Kamer gestemd over deze plannen, dan is het zeker of ze definitief zijn of niet. Voor nu informeren we over de voorlopige plannen.

De basisbeurs komt terug in het hoger onderwijs
Vanaf 1 september wordt de basisbeurs opnieuw ingevoerd in het hoger onderwijs. De basisbeurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.

Thuiswonende studenten€110,30 per maand
Uitwonende studenten€274,90 per maand

De basisbeurs kun je aanvragen via DUO, dit moet je ook doen als je al studiefinanciering krijgt.

Een verhoging van de basisbeurs door stijgende prijzen
Voor studiejaar 2023-2024 krijgen uitwonende studenten en scholieren per maand een verhoging van €164,30 van de basisbeurs of basistoelage. Deze tijdelijke maatregel is bedoeld om je een jaar lang extra te helpen, omdat ook studenten en scholieren te maken krijgen met sterk stijgende prijzen.

Dit bedrag is een prestatiebeurs. Haal je binnen 10 jaar je diploma? Dan is het een gift. Lukt dit niet? Dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen. Je hoeft het niet aan te vragen, hierover krijg je in juli 2023 nog bericht.

Ook bij hoger ouderinkomen nog recht op een aanvullende beurs
Vanaf kalenderjaar 2024 wordt de grens voor het inkomen van je ouders om recht te hebben op een aanvullende beurs verhoogd. Deze grens lag op €53.900, maar wordt nu verhoogd naar €70.000. Je aanvullende beurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar een diploma behaalt.

Na je mbo een hbo-studie proberen
Wil je na het behalen van je mbo-diploma een hbo-opleiding volgen? Dan krijg je 1 jaar de tijd om de studie te proberen. Als je in het 1e jaar stopt met de opleiding, dan worden basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct omgezet in een gift. Je hoeft die dus niet terug te betalen als de opleiding je toch niet bevalt.

Meer informatie
Wil je extra informatie over de plannen of weten welke invloed hebben op jouw situatie? Ga dan naar de website van DUO.