Marja van Bijsterveldt heeft als kabinetsgezant voor de maritieme maakindustrie dinsdag een bezoek gebracht aan Zeeland. De oud-minister en huidig burgemeester van de gemeente Delft komt in oktober met een actieplan om de sector toekomstbestendig te maken.

Van Bijsterveldt spreekt deze periode daarom met allerlei betrokkenen en brengt in kaart welke maritieme kennis, kunde, technologie en industrie we in Nederland moeten behouden en versterken gezien de nationale strategische belangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het behoud van droge voeten, de bescherming van vitale infrastructuur op zee, militaire veiligheid en het tegengaan van klimaatverandering.

Sterk in Zeeland

De maritieme maakindustrie zijn de bedrijven en toeleveranciers in de scheeps-, jacht- en marinebouw. Deze sector is sterk in Nederland en met name in Zeeland. Van Bijsterveldt was dinsdag onder anderen in het gezelschap van gedeputeerde Jo-Annes de Bat, bestuurder Kees Nieuwenhuijse van Scalda en Barbara Oomen, voorzitter van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences.

Zij gingen naar scheepswerf Damen, de onderhoudslocatie van Ørsted in het havengebied en brachten een bezoek aan de opleiding Maritiem Officier van de HZ. Daar stond Van Bijsterveldt ook nog even aan het roer van de simulator. “Ik ben onder de indruk hoe hier regionaal wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling”, zei ze na afloop van het bezoek. “Die kennis is hard nodig om de sector te versterken en bij te laten dragen aan onder meer verduurzaming. Het is zaak om die kennis en kunde te koesteren, als een waardevol bezit. Daar zet ik mij als gezant bij het opstellen van de sectoragenda voor in, zodat wij vanuit die basis ook de knelpunten met elkaar kunnen aanpakken die hier in Zeeland spelen. Urgent zijn de zoektocht naar voldoende gekwalificeerd personeel en het aantrekken van gerichte investeringen voor de toekomst.”

Autonoom varen

Oomen was blij met het bezoek van de gezant, die in opdracht werkt van het kabinet. “Water en daarmee het maritieme onderwijs is een van de kernthema's van Campus Zeeland”, zegt zij. “De HZ heeft de beste zeevaartschool van het land, naast Scalda (mbo) en de masteropleiding tot loods. Ook doen wij onderzoek naar thema's zoals autonoom varen en duurzame scheepvaart. Met de gezant hebben we besproken hoe we dit kunnen versterken vanwege de Zeeuwse traditie én het belang voor de toekomst.”