HZ University of Applied Sciences en Scalda gaan samenwerken aan een plan om meer goed opgeleide digitale professionals klaar te stomen. Hiermee willen ze de krapte aan goed gekwalificeerd personeel in de ICT-sector te lijf gaan.

Ook in Zeeland zorgt dit voor problemen. Er is veel behoefte aan goed opgeleide arbeidskrachten met digitale vaardigheden om organisaties, zowel publieke als private, gezond en weerbaar te houden in de digitaliserende samenleving.

De provincie heeft de HZ en Scalda een subsidie van 72.790 euro gegeven voor het maken van het plan. De instellingen werken samen met het bedrijfsleven toe naar een concrete agenda en uitvoeringsprogramma om gerichte, duurzame oplossingen te ontwikkelen die voor meer goed opgeleide professionals zorgen. Ruim vijftien bedrijven hebben gezegd betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van het plan van aanpak.