De afgelopen periode zijn meerdere collega’s gestart met het ontwikkelen van nieuwe deeltijdopleidingen voor 2022.

De volgende nieuwe opleidingen starten vanaf september 2022:

  • Deeltijd Associate degree opleiding Energietransitie Engineer*
  • Deeltijd bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs
  • Deeltijd bacheloropleiding HRM
  • Deeltijd Associate degree opleiding Logistiek**

*Onder voorbehoud van accreditatie
** Onder voorbehoud van de toets Marco-doelmatigheid

Deeltijd Associate degree Energietransitie Engineer
Start september 2022, onder voorbehoud van accreditatie

Bij de opleiding Energietransitie Engineer worden studenten opgeleid tot energiespecialist. De focus ligt op elektriciteit, warmte en waterstof. Voornamelijk komen duurzame oplossingen aan bod om de energietransitie te doen slagen.

De opleiding Energietransitie Engineer wordt als Associate degree in deeltijd aangeboden. Binnen twee jaar tijd haalt de student een hbo-diploma op niveau 5.

Deeltijd Bachelor Leraar Basisonderwijs
Start september 2022

Bij de opleiding Leraar Basisonderwijs worden studenten opgeleid tot enthousiaste leerkrachten. Er is momenteel nog steeds een tekort aan leerkrachten, onder het primair onderwijs. Omscholen of doorontwikkelen tot leerkracht is nu ook in Vlissingen mogelijk door deze deeltijdopleiding. Het uitgangspunt van de opleiding ligt op het flexibele onderwijs.

Deeltijd Bachelor Human Resource Management
Start september 2022

Bij de opleiding Human Resource Management worden studenten opgeleid tot toekomstige HRM-specialist. We leiden de student op om mee te werken aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dit bekent dat de gezondheid van de medewerkers in een gezonde organisatie voorop staat!

Deze nieuwe opleiding HRM wordt als bachelor in deeltijd aangeboden. Binnen ongeveer vier jaar tijd haalt de student een hbo-diploma op niveau 6.

Deeltijd Associate degree Logistiek
Start september 2022, onder voorbehoud van de toets Marco-doelmatigheid

Bij de opleiding Logistiek leren studenten logistieke bedrijfsprocessen altijd slimmer, sneller, handiger, goedkoper of duurzamer in te richten.

De opleiding Logistiek wordt als Associate degree in deeltijd aangeboden. Binnen twee jaar tijd haalt de student een hbo-diploma op niveau 5.

Open Dag - Nieuwe opleidingen
Op 27 november geven deze nieuwe opleidingen ook een voorlichting op de Open Dag plaats. Docenten vertellen tijdens de voorlichtingen meer over de opleidingen. Bekijk het programma op onze website.