En toen ging het aan de keukentafel opeens over een BSA, een minor of een curriculum. Welkom in de wereld van je studerende kind! Kun je als ouder wel een opfrisbeurt gebruiken? In deze blog zet ik de belangrijkste termen uit het hoger onderwijs voor je op een rijtje. Zo bondig mogelijk en in begrijpelijke taal. Dat praat wel zo makkelijk!

Associate degree (Ad)

Een Associate degree is een tweejarige hbo-opleiding. Qua niveau zit het tussen mbo-niveau 4 en hbo-bachelor in. Heel geschikt voor mbo’ers en werkenden die in korte tijd willen doorgroeien.

Lees ook onze blog: wat is een Associate degree?

Bachelor(opleiding)

Een bacheloropleiding op het hbo duurt normaal gesproken 4 jaar. Tijdens het eerste en tweede jaar van je opleiding maak je kennis met het vak. In het derde jaar volg je een minor en ga je stage lopen. Tijdens het laatste jaar bereid je je voor op het afstuderen en schrijf je je scriptie.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het einde van het eerste studiejaar krijgen studenten een Bindend Studieadvies. Dit wordt gedaan op basis van het aantal behaalde studiepunten. Zijn er in het eerste jaar onvoldoende studiepunten behaald? Dan kan dit leiden tot een bindend negatief studieadvies. Een student moet de opleiding dan staken.

Collegegeld, studiefinanciering (stufi) en leenstelsel

Iedere student (hbo en universiteit) betaalt collegegeld. De hoogte daarvan wordt ieder jaar door de overheid vastgelegd en is voor iedere opleiding gelijk. Wel hangt het af van jouw situatie hoeveel je moet betalen, heb je bijvoorbeeld recht op studiefinanciering of ga je lenen. Je leest er alles over op hz.nl/studiekosten

Curriculum

Het curriculum is niets anders dan het programma van een opleiding. Hierin wordt beschreven welke vakken aan bod komen en welke doelen er behaald moeten worden.

Decaan

Bij een decaan kan jouw kind terecht bij problemen tijdens de studie. De studentendecanen binnen HZ zijn onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

Deeltijd

Studeren in deeltijd betekent dat je een opleiding volgt naast een baan. Zo doe je nieuwe kennis en vaardigheden op en hoef je je inkomen niet te verliezen.

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoerende organisatie voor het uitbetalen van studiefinanciering en het innen van lesgeld en studieschuld. Meer weten? Kijk op de website van DUO

Major en Minor

De major bestaat uit de hoofdvakken (of basisvakken) van je volledige opleiding. Een minor is een semester met 'keuzevakken'. Een student kan zich hiermee verbreden of specialiseren buiten de eigen opleiding. Een student Engineering kan bijvoorbeeld kiezen voor een minor in de Bedrijfskunde. Een minor kan ook in het buitenland gevolgd worden.

Master(opleiding)

Met een bachelordiploma op zak kan een student doorstromen naar een masteropleiding aan een universiteit. Hiermee gaat een student de meer onderzoekende en wetenschappelijke kant op. Er worden ook masteropleidingen op het hbo gegeven. Ze voldoen aan dezelfde eisen en de diploma’s zijn gelijkwaardig.

Periode of blokken

In het hbo wordt gewerkt met vier blokken van 10 collegeweken. Elk blok wordt afgerond met een tentamenperiode.

Propedeuse

De propedeuse is het eerste jaar van een opleiding. Wanneer je je propedeuse haalt mag je door naar het tweede jaar. Met een hbo-propedeuse kun je ook doorstromen naar de universiteit. Daar zijn soms wel aanvullende eisen voor nodig.

Semester

Een semester is een ander woord voor een half collegejaar.

Studielink

Studielink is een platform waarop studenten hun inschrijving aan een hogeschool of universiteit regelen. Via Studielink komt de informatie automatisch terecht bij de onderwijsinstelling. Kijk ook op www.studielink.nl.

Studieloopbaancoach (SLC)

Een Studieloopbaancoach begeleidt jouw kind vanaf de eerste tot en met de laatste dag van zijn of haar opleiding. Een SLC helpt met het maken van studiekeuzes en planning. Ook wordt je kind door hem of haar geïnformeerd over vervolgstudies en over de kans op een baan als de opleiding afgerond is.

Studiepunten (ECTS)

In een studiejaar zijn er in totaal 60 studiepunten te behalen. Een studiepunt staat gelijk aan 28 uur werken. In heel Europa wordt onder hbo en universiteiten hetzelfde systeem gehanteerd. Zo kan er gemakkelijker worden uitgewisseld en zijn diploma's overal even veel waard. De afkorting? European Credit Transfer and Accumulation System. Gauw vergeten maar weer!

University of Applied Sciences

Een University of Applied Sciences is een hbo-instelling die zich focust op praktijkgerichte wetenschappen. Studenten leren er oplossingsgericht denken, ontwikkelen, ontwerpen en innoveren. Met die kennis kunnen studenten direct als professional aan het werk.

Het grootste verschil tussen het wo (wetenschappelijk onderwijs) en het hbo (hoger beroepsonderwijs) zit hem in het praktijkonderwijs. Zo is de universiteit meer gericht op theorie en wetenschappelijk onderzoek. Op het hbo doe je, naast de theorie, veel praktijkervaring op. Dit kan zijn door middel van stages, maar ook door opdrachten te doen die direct vanuit het beroepenveld komen.

Wil je meer weten over hoe je jouw kind kan helpen tijdens het studiekeuzeproces? Lees dan hier het magazine speciaal voor ouders.

{{cta('2c1397dd-ab2c-40ef-a11c-ce81b56aad81')}}


Laatst aangepast op: 03-07-2024
Delen: