HZ-alumnus Deniz Erceylan heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld bij het plaatsen van de getijdenturbine in het sluizencomplex van Vlissingen. Als afstudeerproject ontwierp hij het meetsysteem voor de verticale as-turbine, die sinds begin oktober energie opwekt voor de sluizen naast het treinstation.

Voor zijn scriptie kreeg hij vorig jaar een 8,4. Het leverde de in Kloetinge woonachtige Deniz een diploma op van de HZ-opleiding Engineering en een baan bij bedrijf Water2Energy. Het bedrijf uit Kapelle heeft de turbine ontwikkeld en geplaatst. Het lectoraat Delta Power van de HZ legde de contacten tussen Deniz en Water2Energy-eigenaar Reinier Rijke. “Vanwege de coronacrisis was het lastig om een stageplaats te vinden”, legt de oud-student uit. “Gelukkig kwam via de HZ Water2Energy naar voren.”

Werkbaar systeem

Deniz werd gevraagd een meetsysteem te ontwerpen voor de getijdenturbine. Het systeem moet het mechanisch vermogen, de interne spanningen, toerental, bladpositie, watersnelheid en waterniveau meten. Om tot een werkbaar systeem te komen heeft hij zijn werk opgedeeld in vieren: het ontwerpen van een belastingsmeetsysteem, een positiemeetsysteem, een stromingsmeetsysteem en een verwerkingssysteem. Het was geen eenvoudige klus, in de eerste plaats omdat Deniz geen ervaring had met getijdenenergie. “Bovendien is dit een ander soort turbine dan de propellers die veel mensen kennen. Het gaat hier om een verticale as. Dat is vrij nieuw.”

Proefopstelling

Desalniettemin bestaat ook deze turbine uit bladen, een as en dynamo die de energie opwekt. De proefopstelling is groot genoeg om het energieverbruik van het sluizencomplex te dekken. Dit is vergelijkbaar met honderd huishoudens. “Je wil dat het water met zoveel mogelijk kracht tegen de bladen stroomt, omdat je dan de meeste energie opwekt, maar het mag ook weer niet zo hard gaan dat de turbine kapot gaat.” De grootste uitdaging voor Deniz was om een manier te vinden om de waterdichte sensoren in de draaiende onderwaterwereld te verbinden met het stationaire stuk op de kade. Dat kan op meerdere manieren. Uiteindelijk koos Deniz voor gegevensoverdracht via inductie, omdat hierdoor het meetsysteem het langst kan blijven functioneren. “Voor een systeem als deze turbine is het noodzakelijk dat je continu blijft meten. Je kunt niet opeens zonder stroom zitten.”

Deniz 1

Tijdens zijn stage is hij enthousiast geraakt over getijdenenergie en deze turbine in het bijzonder. “Ten opzichte van de propellers heeft deze verticale as veel voordelen. Het is geen gehaktmolen, maar hij is visvriendelijk. We hebben veel tests uitgevoerd. De draaisnelheid van de turbine is lager, zodat vissen genoeg tijd hebben om te ontsnappen als ze in het draaiende deel komen. Bovendien zijn er aan de zijkanten hekken geplaatst, zodat een zeehond of bruinvis niet de turbine inzwemt.”

Machinebouw

Deniz is na zijn diploma bij Water2Energy aan de slag gegaan en houdt het meetsysteem voorlopig in de gaten. In de toekomst ziet hij zichzelf werken in de machinebouw. “Het ontwerpen en maken van constructies trekt me. Dat wil ik later graag doen.” Eerst focust hij zich echter op de turbine in het sluizencomplex. “Ik heb er alle vertrouwen in dat deze turbine werkt en blauwe energie doorbreekt als een van de duurzame vormen van energieopwekking. De turbine werkt immers twintig uur per dag. Vergelijk dat eens met zonnecellen die gemiddeld drie uur per dag op jaarbasis werken. Het is veel voorspelbaarder. Ik hoop dat we met deze pilot aan die doorbraak bijdragen.”

De proef met de turbine is onderdeel van het Interreg 2 Zeeën-project Encore: Energizing Coastal Regions. Doel hiervan is om meer ruimte te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie voor eilanden, riviermondingen, offshore windparken en platforms in de 2 Zeeën-regio. De turbine in het sluizencomplex blijft twee jaar hangen.

Deniz 2


Laatst aangepast op: 10-07-2024
Delen: