Binnen de kinderopvang en het IKC wordt de Pedagogisch Educatief Professional (PEP) steeds belangrijker. Medewerkers kunnen in twee jaar tijd via een hbo-Associate degree naar dit niveau toegroeien. Rick Lambert, docent PEP aan de HZ: “Veel studenten maken megastappen in hun werk. Ze groeien uit tot sterke zelfstandige professionals.”

Alles weten over studeren in deeltijd?

Rick, kun jij het verschil aangeven tussen medewerker Daan op mbo 4 niveau en medewerker Daan na de tweejarige vervolgopleiding PEP?

“Kort en bondig: de oude Daan werkt met name ondersteunend en uitvoerend op de werkvloer. De nieuwe Daan is een zelfstandige en theoretisch onderlegde collega die op meerdere vlakken verantwoordelijkheid draagt. Hij is in staat om gedrag of een situatie te signaleren en handelt daar zelfstandig naar. Met zijn expertise is hij ook waardevol als coach voor collega’s. En hij is een verbinder bij uitstek. Tussen werkvloer en management, maar ook tussen alle ‘spelers’ in de leefwereld van een kind.”

Een PEP is dus niet alleen waardevol in relatie tot het kind, maar ook als teamspeler?

"Absoluut. Daar is binnen de opleiding veel aandacht voor. Je leert hoe je collega’s coacht op pedagogisch vlak, maar ook hoe je een teamoverleg leidt en medewerkers adviseert. Doordat we de nadruk leggen op theorie én praktijk is een PEP de ideale schakel tussen management en de werkvloer. Je brengt deskundigheid in en maakt de vertaling naar de praktijk en andersom.”

In hoeverre leunt een PEP nog op collega’s bij het ondersteunen van kinderen?

“Een PEP bezit de vaardigheden om gedrag niet alleen te signaleren, maar er ook actief en zelfstandig naar te handelen. Het maken van een plan, het creëren van passende speel- en leervormen, onderzoekend te werk gaan zijn typische werkzaamheden voor een PEP. De groei in expertise zorgt voor vertrouwen van het team, maar ook voor vertrouwen in jezelf. Dat geeft ruimte om initiatief te nemen."

De Associate degree PEP is een tweejarige opleiding op hbo 5 niveau. Hoe zien die twee jaar eruit voor de werkgever?

“De werkgever is de medewerker maar één dag per week 'kwijt'. Dan is er een lesdag op school. Tijdens de overige contracturen functioneert de collega binnen het team. Het team plukt vrijwel wekelijks de vruchten van nieuw opgedane kennis. De student past het geleerde in de praktijk toe en legt de ontwikkelde kennis, houding en vaardigheden in een portfolio vast.”

Welke rol speelt de werkgever in de begeleiding?

“Een deeltijdstudent PEP krijgt zowel van de HZ als van de werkgever begeleiding. De HZ zorgt voor een stagebegeleider en de werkgever voor een werkplekbegeleider. Zeker bij nieuwe werkplekbegeleiders zorgen we voor goede ondersteuning bij het vervullen van die rol. Tussen de twee begeleiders is regelmatig contact. We organiseren door het jaar heen verschillende contactmomenten. En tussentijds staat onze deur altijd open voor vragen.”

Teamleden van een studerende collega maken hem of haar dagelijks mee. Welke geluiden krijgen zij terug over de ontwikkeling?

“Wij horen van veel teamleden dat ze hun collega’s haast live zien groeien tijdens de opleiding. Wat ze vandaag oppikken nemen ze morgen mee naar de werkvloer. Er staat gedurende de opleiding een meer onderzoekend ingestelde collega die zelfstandig, methodisch en planmatig werkt.”

Hoe belangrijk is die theoretische en methodische kennis?

“Dat is de basis om zelfstandig van waarde te kunnen zijn. Een mooie term die we vaak gebruiken is 'bewust bekwaam handelen'. Wie bewust bekwaam handelt, weet wat hij doet en leunt daarbij op kennis en deskundigheid. En dat geeft zelfvertrouwen om initiatief te nemen en zelfstandig te handelen. Maar ook om je collega’s te durven coachen of het management te adviseren.”

Hoe gaaf is het om een student te zien uitgroeien tot een PEP?

“Dat is fantastisch. Laatst zei een student: ‘Het lukt me nu om mijn collega’s enthousiast te maken over de dingen die ik doe.’ Haar collega’s begonnen mee te kijken, te leren, advies te vragen. Nou, dan ben je gegroeid, hoor. Veel medewerkers maken megastappen in hun werk. Ze worden sterke zelfverzekerde professionals. Dat vind ik prachtig om te zien.”

Foto van een gesprek tussen mensen

Ontdek of deeltijd iets voor jou is

Overweeg je een studie in deeltijd te volgen naast je baan? Maar heb je toch nog twijfels en wil je jouw situatie bespreken? Tijdens dit gesprek kun je al je vragen en overwegingen bespreken.

Vraag een adviesgesprek aan

Laatst aangepast op: 17-07-2024
Delen: