De basisbeurs is opnieuw ingevoerd voor alle studenten in het hoger onderwijs. Voor de meeste studenten zal er veel veranderen. Wij zetten de grootste veranderingen op een rij. Deze plannen zijn nog niet definitief, de Eerste Kamer moet namelijk nog akkoord gaan.

Basisbeurs terug

Voor thuiswonende studenten wordt de beurs 110 euro per maand en voor uitwonende studenten 274,90 euro*. Maar ook huidige studenten hebben hier recht op. Als je studeert en je hebt nog geen studievertraging opgelopen, heb jij vanaf september 2023 recht op deze beurs. Deze basisbeurs is een prestatiebeurs. Dat houdt in dat als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, de beurs wordt omgezet in een gift en je niets hoeft terug te betalen.

*voor uitwonende studenten komt hier een tijdelijke verhoging van 164,30 bij in verband met stijgende prijzen.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs blijft gewoon bestaan naast de basisbeurs. Als het inkomen van de ouders lager is dan 34.600 euro, hebben studenten recht op 416 euro. Is het inkomen van de ouders onder de 70.000 euro, dan krijgen de studenten een bedrag onder de 419 euro.

Tegemoetkoming 'pechstudenten'

Wie ten minste 1 jaar zonder basisbeurs onder het leenstelsel heeft gestudeerd, krijgt volgens de plannen van de minister een tegemoetkoming van 29,92 euro per maand, met een maximum van 1.436 euro. Je moet wel binnen tien jaar je diploma hebben behaald.

Wil je meer lezen over de plannen van het Kabinet over de herinvoering van de basisbeurs? Kijk op de website van DUO.nl.

Wil jij gaan studeren, maar heb je nog vragen over een opleiding? Chat met één van onze studenten!

{{cta('0fc67eee-6c7d-44d3-bf01-fd233ef23392')}}


Laatst aangepast op: 03-07-2024
Delen: