Stages

“Nog voordat je een dag les hebt gehad, ga je bij de opleiding Leraar Basisonderwijs op stage. Dit is heftig omdat je niet weet wat je te wachten staat, je springt er gelijk in, dat beviel mij heel goed.

In het eerste half jaar van de opleiding loop je mee in de onderbouw en in het tweede deel in de bovenbouw, zo krijg je een goed beeld van beide vakgebieden. Ook in het tweede jaar doe je ervaring op in de onder- en bovenbouw. Pas in het derde jaar kies je zelf of je jezelf specialiseert in de onderbouw of de bovenbouw.

Ik vind zowel de onderbouw als de bovenbouw heel erg leuk. Ik kon daarom in mijn derde jaar moeilijk een keuze maken. In de onderbouw zijn de kinderen nog lekker onbevangen, ze kunnen nog ver denken en voor kleuters is elke dag een feest. Ze ervaren alles als leuk. Met de kinderen uit de bovenbouw kan ik mij dan weer beter identificeren, bijvoorbeeld meiden uit groep 8, zij hebben het over shoppen en dat soort dingen, ik weet nog goed dat ik zelf in die fase zat.

Het beste voor de kinderen
Iedere stagedag denk ik: dit is mijn plek. Ook op momenten als een kinderkunstweek, een musical of kerstuitvoering. Het zijn momenten waarop je kunt zien dat bepaalde kinderen uitblinken. Kinderen die normaal niet goed in rekenen of taal zijn, komen op zo’n moment wel weer tot z’n recht, dat is heel erg leuk. Bij bedrijven zie je vaak dat mensen zich willen profileren, proberen de beste te zijn, maar bij het onderwijs is dat niet, op het onderwijs wil je altijd het beste voor de kinderen, ze verdienen niet minder.

Speciaal onderwijs
Ik volg nu de minor Zorg, ik wil leren hoe het is om te werken binnen het speciaal onderwijs. Je kunt namelijk ook bij het regulier onderwijs een kind met een vorm van autisme of het syndroom van down in de klas krijgen. Een minor volgen in het speciaal onderwijs is een mooie manier om mij hierop voor te bereiden.”

Lees meer over de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de HZ