Een vitale HZ

De HZ wil werk maken van de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers door een werkomgeving te creëren die prettig, veilig en vitaal is met ruimte om verder te ontwikkelen. Huub Tak, manager HZ Sport en docent, vertelt er meer over. 

Vitaliteitsweek
“Vitaliteit en gezondheid hebben we onder andere aangepakt met de HZ Vitality week die we nu vier keer hebben georganiseerd. Met deze week willen we laten zien dat de HZ meewerkt aan een vitale en gezonde werkomgeving. Ons primaire doel is mensen bewust maken. Medewerkers kunnen kiezen uit een divers programma, zoals health checks, diverse workshops, er worden stoelmassages gegeven en teams kunnen zich aanmelden voor gezonde lunches.

Een eigen sportcentrum
De leefstijlfactor beweging vinden we erg belangrijk. Dit heeft geresulteerd in de opening van het HZ Vitality Center, een eigen sportcentrum tegenover de HZ. Inmiddels hebben we meer dan 100 deelnemende medewerkers. Studenten Sportkunde die bij ons stage lopen runnen voor 80% het centrum. Zij geven volwaardig voedingsadvies en begeleiding. Verder organiseren we verschillende beweegprogramma’s waar wekelijks meer dan 30 collega’s aan deelnemen, ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor yoga in de lunchpauze. 

Mensen bloeien op
Het is voor veel collega’s op mentaal en fysiek vlak een overwinning om te gaan bewegen. Je ziet iedereen op zijn eigen manier, onder begeleiding, helemaal opbloeien. Mensen veranderen hun gedrag, qua voeding en beweging. Vitaliteit blijft dan ook hoog op onze agenda staan.”