Internationaal

Zo'n 500 internationale studenten van over de hele wereld volgen een opleiding aan de HZ. Dit zorgt voor een echte internationale sfeer. Ook jij kunt je studie een internationaal tintje meegeven, door bijvoorbeeld op buitenlandse stage te gaan of een minor over de grens te volgen. 

Studeren in het buitenland
De HZ heeft uitwisselingsovereenkomsten met partneruniversiteiten over de hele wereld. Je kunt bijvoorbeeld een semester in het buitenland studeren. Hiervoor betaal je geen extra collegegeld. Lang niet gek toch om bijvoorbeeld eens een half jaar in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden, Amerika, Canada of Zuid-Korea te studeren?

Stage over de grens
Op stage in het buitenland? Goed idee, want naast dat het goed op je cv staat, ontmoet je andere mensen en culturen, leer je wellicht nog een beetje van de taal en kom je terug met een rugzak vol ervaringen. De HZ kan je uitstekend helpen bij het vinden van een stageplaats in het buitenland. We hebben een uitgebreid netwerk in verschillende landen. We organiseren ieder jaar de WilWeg-beurs, waarmee je je kunt oriënteren op een buitenlandse stage of minor.

Beurzen
Om je buitenlandse stage of minor te kunnen betalen start je met het opstellen van een duidelijke begroting. Er zijn mogelijkheden om de financiering makkelijker te maken, door bijvoorbeeld een beurs aan te vragen. Hier zitten wel altijd voorwaarden aan verbonden.

HZ Beurs

Je kunt eenmalig een HZ-beurs aanvragen. Dit is een beurs die de HZ kan geven aan studenten die een onbetaalde stage of studie buiten de EU doen.

Bekijk hier meer informatie over de HZ Beurs.

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Studeer jij momenteel aan HZ University of Applied Sciences? Denk je aan studeren, stage lopen of onderzoek doen buiten Europa? Verleg dan nu je grenzen en onderscheid je door een internationale ervaring. Meld je aan voor het Holland Scholarship!

Voor wie?
Het Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van HZ University of Applied Sciences die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de EER.
 
Beurs
De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. Er zijn 8 beurzen beschikbaar.
 
Selectiecriteria

  • Je volgt een voltijd opleiding aan HZ University of Applied Sciences;
  • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar het buitenland in het studiejaar 2017-2018;
  • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de EER;
  • Je hebt 60 vastgestelde studiepunten uit het eerste studiejaar (Propedeuse);
  • Je hebt de Propedeuse binnen één jaar behaald met een gemiddelde van een 7 of hoger.

Selectie
De hoogte van het gemiddelde cijfer in de Propedeuse-fase is doorslaggevend.
 
Aanvragen
Het Holland Scholarship vraag je digitaal aan bij Astrid Umbgrove, e-mail am.umbgrove@hz.nl. De deadline voor het aanvragen van de beurs is 1 september 2017.
 
Aanvraagformulier en flyer.
 
Toekenning Holland Scholarship
HZ University of Applied Sciences zal uiterlijk 10 werkdagen na de deadline van 1 september 2017 aan de kandidaten bekend maken wie geselecteerd is om het Holland Scholarship te ontvangen.

Erasmus+

Je kunt als student in aanmerking komen voor de Erasmusbeurs. Met de partneruniversiteit die een Erasmus University Charter heeft, zijn afspraken gemaakt over programma’s, aantal EC’s en de erkenning van de EC’s. De Erasmus beurs is een mobiliteitsbeurs die beschikbaar is gesteld door de Europese Commissie om studenten uit de lidstaten onder andere te stimuleren tijdens de opleiding ervaring in het buitenland op te laten doen, om je talen te verbeteren en om je kennis te laten maken met andere culturen. De beurs is dan ook bedoeld als een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten die te maken hebben met je studie in het buitenland. In 2013 heeft de HZ wederom het Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 toegekend gekregen.
 
De Erasmus+-beurs kan ook aangevraagd worden voor stages die in de lidstaten van de EU plaatsvinden. Er wordt een bepaald budget beschikbaar gesteld door de EC en binnen deze kaders worden de beurzen toegekend. Dat betekent dat de Erasmus+- beurzen uitsluitend worden toegekend als aan alle voorwaarden is voldaan en er voldoende budget is ontvangen van de EC/Nationaal Agentschap het Nuffic.

Meer informatie kun je vinden op Erasmus+, over het samenwerkingsverband met Erasmus, of lees het document over de Erasmus+ beurs 2017-2018

VSBfonds Beurs

Wil je na je na het behalen van je Bachelor verder studeren in het buitenland en wil je een financiële bijdrage? Vraag dan de VSBfonds Beurs aan!

De VSBfonds Beurs bedraagt maximaal 10.000 euro en is een schenking. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het studieplan en begroting. 

VSBfonds heeft een beurs voor studie of onderzoek in het buitenland. Met een VSBfonds Beurs kun je na afronding van je opleiding aan de HZ in het buitenland verder studeren voor een Masters of onderzoek doen. Vanaf begin september 2017 start een nieuwe aanvraagronde voor studenten die na 1 juli 2018 willen starten met een buitenlandse studie of onderzoek.

De deadline is 1 maart 2018.

Wil je weten wat de voorwaarden zijn en hoe het werkt? Kijk hier voor de Quickscan. Of kijk hier voor een korte animatiefilm over de voorwaarden.

Meer weten?
Neem voor vragen over het beurzenprogramma in eerste instantie contact op met het HZ- International Office, Astrid Umbgrove, e-mail am.umbgrove@hz.nl , telefoonnummer 0118-489747.

Kijk ook op https://www.vsbfonds.nl/beurzen