Missie

Wij zijn De Persoonlijke Hogeschool, die ondernemende, innovatieve en waardengedreven professionals opleidt voor een duurzame en globaliserende samenleving door vernieuwend interdisciplinair onderwijs, onderzoek en valorisatie.

De HZ is een zelfstandige kennisinstelling met een breed partnernetwerk. Zij draagt via onderwijs en praktijkgericht onderzoek bij aan duurzame vernieuwing van de samenleving en praktijk vanuit een regionale verankering en een internationale oriëntatie.

De HZ leidt een pluriforme studentenpopulatie op tot verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals voor een globaliserende werkomgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en in co-creatie met en betrokkenheid van de (internationale) praktijk en partnerinstellingen. De HZ draagt er (mede) zorg voor dat studenten zo hoog mogelijk gekwalificeerd worden. De HZ kent kwalitatief hoogstaand, intensief, uitdagend en activerend onderwijs en praktijkgericht onderzoek op speerpunten. Het kleinschalig onderwijs stimuleert betrokkenheid en verbondenheid, waarin ieders juiste talent tot juiste ontwikkeling komt en iedere student is gekend in De Persoonlijke Hogeschool. Studenten, docenten, onderzoekers en werkveld werken vanuit verschillende disciplines aan vraagstukken uit de praktijk.

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden zijn belangrijk voor ons. Voor het eigen reflecteren en handelen en voor het denken en doen. Als HZ University of Applied Sciences staan we voor:

  • Integriteit en respect
  • Vertrouwen en rekenschap
  • Samenwerken en kwaliteit

Instellingsplan 2018-2021
Bekijk hier het instellingsplan.