Kwaliteit & Accreditatie

HZ geaccrediteerd
De HZ is een door de overheid gefinancierde instelling, die het instituut toestaat officieel erkende diploma's en wettelijk beschermde titels toe te kennen aan afgestudeerden van de geaccrediteerde opleidingen. Om overheidsfinanciering in Nederland te verkrijgen, moeten instellingen voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Alle geaccrediteerde opleidingen zijn opgenomen in het CROHO, het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Alle opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). HZ bacheloropleidingen hebben het recht om bachelor-getuigschriften toe te kennen binnen hun eigen domein.

Kwaliteit: HZ in top van Nederland
De HZ wordt jaarlijks door verschillende organisaties beoordeeld op kwaliteit, waaronder door de Hbo Keuzegids. Uit de beoordeling van de Keuzegids hbo 2021 blijkt dat de HZ opnieuw op de tweede plaats van beste middelgrote hogescholen van Nederland staat. Tevens viert zij hiermee dat zij voor het elfde jaar op rij tot de beste hogescholen van het land behoort. Vier opleidingen zijn beoordeeld als ‘topopleiding’ en de HZ heeft dit jaar acht opleidingen in de top 3 staan. Lees het nieuwsbericht over de rankings in de Keuzegids.