Kwaliteit & Accreditatie

HZ geaccrediteerd
De HZ is een door de overheid gefinancierde instelling, die het instituut toestaat officieel erkende diploma's en wettelijk beschermde titels toe te kennen aan afgestudeerden van de geaccrediteerde opleidingen. Om overheidsfinanciering in Nederland te verkrijgen, moeten instellingen voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Alle geaccrediteerde opleidingen zijn opgenomen in het CROHO, het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Alle opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). HZ bacheloropleidingen hebben het recht om bachelor-getuigschriften toe te kennen binnen hun eigen domein.

Kwaliteit: HZ in top van Nederland
De HZ wordt jaarlijks door verschillende organisaties beoordeeld op kwaliteit, waaronder door de Hbo Keuzegids. Uit de beoordeling van de Keuzegids hbo 2022 blijkt dat de HZ op de derde plaats van beste middelgrote hogescholen van Nederland staat. 11 van de 21 beoordeelde opleidingen zijn beoordeeld als ‘topopleiding’. Naast de topopleidingen staan bovendien International Business, Engineering en Watermanagement in de top 3 van hun categorie. Lees het nieuwsbericht over de rankings in de Keuzegids.

Verslagen van ontwikkelgesprekken
In lijn met het beoordelingskader van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) wordt iedere opleiding binnen HZ iedere zes jaar beoordeeld door een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen. Alleen met een positief oordeel kan HZ accreditatie van de opleiding behouden.

Naast deze beoordeling voert de opleiding een ‘ontwikkelgesprek’ met het panel waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen. De uitkomsten van het ontwikkelgesprek worden in een afzonderlijk document vastgelegd. De opleiding deelt dit document met de medezeggenschap en maakt dit openbaar. Hieronder vind je de verslagen van opleidingen die een ontwikkelgesprek hebben gehad tijdens de opleidingsvisitatie.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017