Minor: Jeugd- en Gezinsprofessional

Kinderen en jongeren moeten alle kansen krijgen om veilig te kunnen opgroeien. Dat is de kern van jeugdzorg. In de minor Jeugd- en Gezinsprofessional leer jij hoe je kinderen en jongeren de kans geeft om zich te ontwikkelen. Je gaat gedrag onderzoeken en leert over gezinsgericht werken. Ook kom je meer te weten over jeugdrecht en veiligheid.

Wanneer gaat het niet goed met een kind of jongere? Wat is afwijkend gedrag? In deze minor leer je over veelvoorkomende problemen onder jeugdigen, zoals eet- en angststoornissen en agressie. Als praktijkopdracht ga je afwijkend gedrag van een kind of jongere in jouw omgeving in kaart brengen. Je kunt het gedrag observeren, een vragenlijst gebruiken of in gesprek gaan met de jongere en zijn ouders of leerkracht. Vervolgens geef jij voor de jongere en zijn omgeving concrete adviezen. Ook krijgen jij en je medestudenten een casus over een gezin met een kind met gedragsproblemen. Samen schrijven jullie als begeleiding bij de opvoeding een handboek met interventies die het gezin verder helpen. En je gaat meekijken in een jeugdzorgorganisatie. Daar zie je hoe diverse hulpverleners met elkaar samenwerken en hoe casusregie in de praktijk wordt toegepast.

Opbouw van de minor Jeugd- en Gezinsprofessional

Drie docenten geven de lessen en begeleiden jou bij je opdrachten. Je krijgt gastlessen van jeugdbeschermers van het Leger des Heils, een kinderpsycholoog, een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming en van een expert op het gebied van regelgeving. Verder ga je in Antwerpen een week samenwerken met studenten, fysiotherapeuten. logopedisten, social workers en andere professionals uit de gezondheids- en jeugdzorg.

Met de minor Jeugd- en Gezinsprofessional draag jij bij aan deze Sustainable Development Goals:

 • SDG 1: Passende hulpverlening bieden als armoede een gezonde ontwikkeling in de weg staat.
 • SDG 3: Zorgen dat kinderen en jongeren veilig zijn en zich kunnen ontwikkelen.

Met deze minor leer jij het volgende:

 • Je kunt afwijkend gedrag en een afwijkende ontwikkeling van kinderen en jongeren signaleren.
 • Je kunt verklaren welke factoren de ontwikkeling beïnvloeden en weet hoe je begeleiding kunt bieden.
 • Je signaleert wanneer ouders/opvoeders hun kinderen niet kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling geeft adviezen om met afwijkend gedrag om te gaan.
 • In complexe situaties voer je interventies uit om de jeugdige en het gezin in hun omgang te ondersteunen.
 • Je kunt processen, werkwijzen en expertises op elkaar afstemmen.

Je week ziet er als volgt uit:

 • Maandag en woensdag les op de HZ. Als voorbereiding op de lessen bekijk je onder andere documentaires over eetstoornissen, angststoornissen en agressie.
 • De andere dagen besteed je aan zelfstudie, praktijkopdrachten en groepsoverleg.

Voor deze minor zijn de volgende boeken verplicht:

 • Rigter, J. & Hintum, M. van (2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN: 978 90469 0494 7
 • Bolt, A. (2017). Het gezin centraal. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN: 978 90885 0659 8
 • Sepmeijer-Schmahl. & D Sepmeijer, M. (2021). Recht voor de sociaal professional Amsterdam: Boom uitgevers. ISBN9789024437405

Voor deze minor gelden de volgende toetsen:

 • Portfolio (40%). Jij beschrijft in een portfolio wat je hebt geleerd en hoe jij dat toepast in de praktijk, en of jij je persoonlijke doelen hebt behaald. Verder reflecteer je op de gastlessen en schrijf je jouw eigen pedagogische visie.
 • Assessment (50%). Als je voor je portfolio ‘voldoende’ hebt, mag je deelnemen aan het mondelinge assessment. Je beantwoordt vragen over je portfolio en de visie die je hebt ontwikkeld. Je beschrijft jouw kwaliteiten en leerpunten.
 • Portfolio IPSIG (10%). Je maakt een verslag van de week waarin je hebt samengewerkt met studenten en professionals uit diverse disciplines.

Praktische informatie

Deze minor is toegankelijk voor studenten van alle opleidingen van alle hogescholen. De minor is in het bijzonder interessant voor studenten Leraar Basisonderwijs, Tweedegraads Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Sportkunde en Social Work.

Je moet de propedeuse hebben behaald en 30 studiepunten in de hoofdfase.

Als student Social Work kun je na deze minor een nascholingstraject doen van 15 studiepunten voor een SKJ-aantekening. Met die aantekening kun je je inschrijven in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.

Het is mogelijk om deze minor als deeltijdstudent te volgen. In overleg kun je het voltijdprogramma volgen of op een andere wijze de leeruitkomsten behalen.

De minor loopt van 5 februari 2024 tot en met 5 juli 2024.

Aanmelden kan van 15 september 2023 tot en met 1 december 2023.

Studeer je aan de HZ? Dan kun je je op deze pagina aanmelden. Studeer je aan een andere hogeschool? Dan kun je je aanmelden via Kies op Maat.

Jessica Pattipeiluhu

Docent Jeugd- en Gezinsprofessional

Vragen over deze minor?

Heb je nog vragen? Of wil je graag bespreken of deze minor bij jou past? Neem dan contact op met Jessica Pattipeiluhu, docent Jeugd- en Gezinsprofessional.

Mail Jessica

Schrijf je in voor deze minor

HZ-student

Studeer je aan de HZ en wil je je inschrijven voor deze minor? Dat doe je door je aan te melden voor de minor én voor de toetsen. Vragen over voltijd of deeltijd? Neem contact op met de contactpersoon van deze minor.

Student van een andere hogeschool

Studeer je aan een andere hogeschool en wil je graag deze minor volgen aan de HZ? Schrijf je dan in via Kies op Maat. Vragen over voltijd of deeltijd? Neem contact op met de contactpersoon van deze minor.

Ons minorenaanbod

Minor Kinderen met Specifieke Onderwijsbehoeften

Specialistisch Onderwijs

Jij loopt stage in het specialistisch onderwijs en volgt de ontwikkelingen van bijvoorbeeld leerlingen met autisme of kinderen die hoogbegaafd zijn.

Minor Verkenning vo/mbo

Verkenning vo/mbo

Je gaat stage lopen in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Een semester lang ga je lesgeven in één vak.

Minor Filosofie en Ethiek in het Beroepenveld Overzichtpagina afbeelding

Filosofie en Ethiek in het Beroepenveld

Je maakt kennis met de inzichten van filosofen, schrijvers en kunstenaars en onderzoekt wat filosofie betekent voor jou en je beroep.

Minor Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Jij leert om uitdagende en veilige gymlessen te geven aan leerlingen op de basisschool waarbij plezier in bewegen voorop staat.

Minor De Herstelgerichte Professional

De Herstelgerichte Professional

Als herstelgerichte professional begeleid jij mensen die langdurige zorg en/of begeleiding nodig hebben om de regie te hebben in hun eigen leven.

Veelgestelde vragen

Minor Business Analytics

Over minoren

Je hebt vast weleens gehoord van een minor. Maar wat is een minor? Wat zijn de voorwaarden om een minor te volgen? En hoe zit het met studiepunten?

Minor Onderzoeken en Innoveren

Als HZ-student een HZ-minor volgen?

Ben je HZ-student en wil je een minor aan de HZ volgen? Dan zijn er punten waar je rekening mee moet houden. Hoe zit het bijvoorbeeld met een beperkt aantal plaatsen?

Minor Nautical Specialties

Hoe volg ik een externe minor?

Als HZ-student een minor bij een andere hogeschool of in het buitenland volgen? Dan moet je een aantal zaken regelen. Wat staat er bijvoorbeeld in een motivatiebrief?

Minor Verkenning vo/mbo

Als externe student een HZ-minor volgen?

Studeer je aan een andere hogeschool? Tof dat je als externe student een HZ-minor wil volgen! Hoe zit dat met inschrijven en het verwerken van de resultaten?