Minor: De Herstelgerichte Professional

Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel zijn afhankelijk van zorg en ondersteuning. Dit hoeft een goed leven niet in de weg te staan. In de minor De Herstelgerichte Professional realiseer jij voor cliënten met langdurige zorg de ondersteuning die zij nodig hebben om de regie te hebben in hun eigen leven. Centraal daarbij staat positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan.

Je gaat aan de slag met diverse theorieën, modellen en methodieken. Jouw doel is om mensen die zorg nodig hebben op zo’n manier te ondersteunen dat zij kunnen werken aan hun herstel. Jij stelt de persoon centraal: welke wensen heeft deze cliënt? Waar hoopt hij of zij op? Welke sociale rollen wil hij of zij vervullen? Wat is zijn of haar toekomstperspectief? En hoe kun jij als GGZ-agoog of professional in de verstandelijk gehandicaptenzorg of somatische zorg de ondersteuning bieden om dat mogelijk te maken? Alles wat je leert in de minor, ga je in je leerteams toepassen op casuïstiek. Je krijgt praktijkgerichte opdrachten en jullie leren van en met elkaar in workshops. Als deeltijdstudent krijg je meestal een praktijkvraag vanuit je opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van de mogelijkheden om ook online hulp te verlenen aan cliënten, of hoe op een afdeling oncologie ouders, partners en kinderen van patiënten meer betrokken kunnen worden.

Opbouw van de minor De Herstelgerichte Professional

De docenten geven zowel fysieke als online lessen. Er zijn gastlessen over ervaringsdeskundigheid, psychofarmaca en de-escalerend werken. Verder ga je in Antwerpen een week samenwerken met studenten, artsen, logopedisten en andere professionals uit de gezondheids- en welzijnszorg.

Met de minor De Herstelgerichte Professional draag jij bij aan deze Sustainable Development Goals:

 • SDG 1: Kijken naar de effecten van armoede op gezondheid.
 • SDG 3: Verlenen van optimale herstel ondersteunende hulp, met als uitgangspunt positieve gezondheid.
 • SDG 5: Aandacht voor inclusie en (gender-)gelijkheid.

Met deze minor leer jij het volgende:

 • Je kunt het herstelproces van cliënten in complexe situaties optimaal ondersteunen.
 • Je weet hoe je kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden hanteert in complexe casuïstiek.
 • Je ontwikkelt in samenwerking met anderen concrete verbeteringen in de zorgpraktijk.

Je week ziet er als volgt uit:

Voltijd

 • Maandag en één wisselend dagdeel les op de HZ.
 • De rest van de week besteed je aan zelfstudie en werk je in je leerteam aan je praktijkvraagstuk.

Deeltijd

 • Maandag les op de HZ.
 • De rest van de week besteed je aan zelfstudie en werk je op je eigen werkplek aan je praktijkvraagstuk.

Voor deze minor zijn de volgende boeken verplicht:

 • Iersel, J. van & Wijngaarden- de Bodt, D. van (2018). Samen werken aan gezondheid, medische basiskennis voor de sociaal werker. Bussem: Coutinho.
 • Sepmeijer-Schmahl, D. & Sepmeijer, M. (2021). Recht voor de sociaal professional. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • GGZ Ecademy *Voor HBO-V en SW: hier heb je eerder in de opleiding een toegangssleutel voor gekregen.
 • Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog HBO (2012) GGZ Nederland. (Gratis online)
 • Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk (2017). Sectoraal adviescollege hogere sociale studies. Amsterdam: SWP. (Gratis online)

Voor deze minor gelden de volgende toetsen:

Voltijd

 • Verslag IPSIG (10%). Je doet verslag van de opdrachten die je hebt uitgevoerd tijdens de week waarin je hebt samengewerkt met studenten en professionals uit diverse disciplines.
 • Portfolio (40%). Jij laat in een portfolio zien dat je aan de eisen en criteria van deze minor voldoet.
 • Criterium gericht interview (50%). Jij licht je portfolio toe in een eindgesprek.

Deeltijd

 • Portfolio Signaleren en Beïnvloeden (25%). Jij laat in een portfolio zien dat je deze leeruitkomst beheerst.
 • Portfolio Herstelgericht Werken (25%). Jij laat in een portfolio zien dat je deze leeruitkomst beheerst.
 • Portfolio Kaders, Richtlijnen en Verantwoordelijkheden (25%). Jij laat in een portfolio zien dat je deze leeruitkomst beheerst.
 • Portfolio Samenwerken en Regievoeren (25%). Jij laat in een portfolio zien dat je deze leeruitkomst beheerst.

Praktische informatie

Deze minor is toegankelijk voor studenten van alle opleidingen van alle hogescholen. De minor is in het bijzonder interessant voor studenten Verpleegkunde en Sportkunde.

Je moet de propedeuse hebben behaald en (voor voltijdstudenten) 30 studiepunten in de hoofdfase.

De minor loopt van 5 februari 2024 tot en met 5 juli 2024.

Aanmelden kan van 15 september 2023 tot en met 1 december 2023.

Studeer je aan de HZ? Dan kun je je op deze pagina aanmelden. Studeer je aan een andere hogeschool? Dan kun je je aanmelden via Kies op Maat.

Contacpersoon minor herstelgerichte professional Sari van Heel-Vauhkala

Sari van Heel-Vauhkala

Docent minor De Herstelgerichte Professional

Vragen over deze minor?

Heb je nog vragen? Of wil je graag bespreken of deze minor bij jou past? Neem dan contact op met Sari van Heel-Vauhkala, docent minor De Herstelgerichte Professional.

Mail Sari

Schrijf je in voor deze minor

HZ-student

Studeer je aan de HZ en wil je je inschrijven voor deze minor? Dat doe je door je aan te melden voor de minor én voor de toetsen. Vragen over voltijd of deeltijd? Neem contact op met de contactpersoon van deze minor.

Student van een andere hogeschool

Studeer je aan een andere hogeschool en wil je graag deze minor volgen aan de HZ? Schrijf je dan in via Kies op Maat. Vragen over voltijd of deeltijd? Neem contact op met de contactpersoon van deze minor.

Ons minorenaanbod

Minor Kinderen met Specifieke Onderwijsbehoeften

Specialistisch Onderwijs

Jij loopt stage in het specialistisch onderwijs en volgt de ontwikkelingen van bijvoorbeeld leerlingen met autisme of kinderen die hoogbegaafd zijn.

Minor Acute Zorg Overzichtpagina afbeelding

Acute Zorg

Jij leert hoe je acute zorg verleent aan patiënten met bedreigde vitale functies en kunt die kennis straks in elke zorgomgeving inzetten.

Minor Jeugd- en Gezinsprofessional

Jeugd- en Gezinsprofessional

Als jeugd- en gezinsprofessional zorg jij dat kinderen en jongeren met gedragsproblemen of in onveilige situaties kansen krijgen.

Minor Vitale Samenleving

Vitale Samenleving

Je gaat aan de slag met maatschappelijke vraagstukken rondom vitaliteit en zorgt voor creatieve praktijkoplossingen voor gezondheid, duurzaamheid en leefomgeving.

Veelgestelde vragen

Minor Business Analytics

Over minoren

Je hebt vast weleens gehoord van een minor. Maar wat is een minor? Wat zijn de voorwaarden om een minor te volgen? En hoe zit het met studiepunten?

Minor Onderzoeken en Innoveren

Als HZ-student een HZ-minor volgen?

Ben je HZ-student en wil je een minor aan de HZ volgen? Dan zijn er punten waar je rekening mee moet houden. Hoe zit het bijvoorbeeld met een beperkt aantal plaatsen?

Minor Nautical Specialties

Hoe volg ik een externe minor?

Als HZ-student een minor bij een andere hogeschool of in het buitenland volgen? Dan moet je een aantal zaken regelen. Wat staat er bijvoorbeeld in een motivatiebrief?

Minor Verkenning vo/mbo

Als externe student een HZ-minor volgen?

Studeer je aan een andere hogeschool? Tof dat je als externe student een HZ-minor wil volgen! Hoe zit dat met inschrijven en het verwerken van de resultaten?