Als GGZ-agoog help je mensen met een psychische aandoening of verslaving bij hun herstel. De vaardigheden daarvoor leer je tijdens deze maatwerkopleiding die we samen zo inrichten dat deze aansluit op jou, je werk én de ervaring die je al hebt. Na afloop ben je geregistreerd GGZ-agoog en maak je het verschil voor mensen die je steun hard nodig hebben.

Als GGZ-agoog weet je alles van psychische aandoeningen en hun behandelingen. Dat vormt voor jou de basis om mensen met een psychische aandoening of verslaving te helpen herstellen. Je werk is allesomvattend. Je hebt oog voor de sociale en maatschappelijke achtergrond van je cliënten.

Bruggen bouwen en mensen helpen

Je werkt op het snijvlak van GGZ en samenleving in een verbindende functie tussen ambulante en klinische zorg, tussen GGZ en het sociaal domein. De vaardigheden voor dit alles leer je tijdens deze maatwerkopleiding die we samen zo inrichten dat deze aansluit op jou, je werk én je werkervaring. Na afloop ben je geregistreerd GGZ-agoog en maak je het verschil voor mensen die je steun hard nodig hebben.

Leren van en in de praktijk

Je bent, wanneer je aan de opleiding begint, al werkzaam in de GGZ of de verslavingszorg (of hebt uitzicht op een baan binnen dat werkveld) en je zet je dus al in voor het welzijn en de psychische gezondheid van mensen. Tijdens de opleiding GGZ-agoog verdiep je je hier nog meer in en leer je alles over het ondersteunen van herstel en maatschappelijke participatie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Dat doe je in verschillende modules die allemaal betrekking hebben op je werk. De leerdoelen van deze modules kun je behalen op de werkvloer. Je krijgt ondersteuning in de vorm van online consultatie en coachingsmomenten. Daarnaast bieden we actuele en verdiepende activiteiten aan, zoals themadagen, panopto-video’s en documentaires.

Wie kan deze opleiding volgen?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die al werkzaam zijn in de GGZ of verslavingszorg en ook een getuigschrift Hogere Sociale Studies (HSS) hebben (of een van de voorgangers* hiervan) maar geen uitstroomprofiel GGZ-agoog gevolgd hebben.

De titel GGZ-agoog is een beschermde titel. Met het behalen van de beroepsregistratie ‘GGZ-agoog’ kunnen de cliënten en je werkgever erop vertrouwen dat je vakbekwaam bent.

(*) HSS-opleidingen / voorgangers: Social Work, HBO-J, IW, SPH, MWD, CMV, Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, Godsdienst Pastoraal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening en Creatieve Therapie.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 6 themamodules. Deze voer je uit in je eigen beroepspraktijk.

Je maakt op basis van meerdere informatiebronnen - waaronder de ervaringsdeskundigheid van de cliënt - een analyse van een probleem en ontwikkelt in dialoog met hen de gewenste aanpak.

Je werkt vanuit een presentie- en herstelgerichte aanpak samen met een cliënt en diens netwerk om oplossingen te vinden die bijdragen aan het welzijn van deze cliënt.

Je verantwoordt je over jouw handelen als GGZ-agoog aan de hand van de gehanteerde kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden die bij jouw werkveld horen. Je legt de relatie tussen deze kaders en het beleid en geeft de gevolgen aan voor jouw organisatie vanuit meerdere partijen.

Je werkt proactief en samen met andere partijen aan een cliëntvraag en benut daarbij professionele perspectieven. Je reflecteert op het functioneren van het interdisciplinaire team en ook op jouw eigen bijdrage aan het geheel. Je laat zien dat je nieuwe inzichten kunt inzetten in jouw huidig en toekomstig beroepsmatig handelen. De inhoud van de opdracht komt vanuit je eigen praktijk.

Je ontwikkelt jouw professionele beroepsidentiteit. Je kent jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Je weet welke werkomgevingen het beste passen bij jouw waarden en normen. Je toont dat je een lerende professional bent. Je weet hoe je persoonlijke en professionele belangen kunt samenbrengen zonder te veel uit balans te raken. Jouw kennis, kunde en ervaringen deel je met jouw professionele netwerk. Wat jij van anderen leert, weet je op de juiste manier te ontvangen en toe te passen in jouw eigen kennis en kunde.

Je herkent moreel relevante situaties en verduidelijkt jouw bijdrage aan een methodisch gesprek (moreel beraad) in de eigen beroepspraktijk/organisatie. Je kunt een morele vraag formuleren en dilemma’s in kaart brengen die verband houden met normen over wat goed en slecht is. Je beoordeelt of alle feiten in kaart zijn gebracht en weegt een moreel relevante situatie aan de hand van de morele theorieën, de beroepscode en de werking van het tuchtrecht. Zo kom je tot een zorgvuldig onderbouwd oordeel.

Toelatingseisen

Je hebt een afgeronde hbo-bacheloropleiding in één van de opleidingen van Hogere Sociale Studies of voorgangers hiervan. Het gaat hierbij om de volgende opleidingen: Social Work (Sociaal Werk), HBO-IW, SPH, MWD, CMV, Cultureel Werk, Creatief Educatief Werk, Toegepast Psychologie, Theologie, Godsdienst Pastoraal Werk (GPW), Sociaal Juridische Dienstverlening, Vaktherapie (incl PMT) en Creatieve Therapie.

Geen HSS-getuigschrift, maar wel werkzaam in de GGZ?

Helaas kun je dan niet deelnamen aan de nascholing GGZ-Agoog. Je kan dan wel starten aan de deeltijdopleiding Social Work, waar je gelijktijdig de registratie tot GGZ-Agoog kunt behalen.

Voor meer informatie over toelating en toelatingsvoorwaarden kun je ook kijken op de website van het COOAB.

Je hebt een relevante werkplek of uitzicht op een relevante werkplek binnen het GGZ-werkveld of de verslavingszorg. Het gaat hierbij om basis GGZ, specialistische GGZ, ambulant, klinisch, outreachend, begeleidend en behandelend, maar ook werk in sociale wijkteams of werk als POH-GGZ. Je werkt minstens 16 uur per week en kunt op je werkplek werken aan de leeruitkomsten van de te behalen modules.

Bij aanvang van de opleiding kijken we nauwkeurig of je in aanmerking komt voor een verkort traject. We werken niet met het verlenen van vrijstellingen voorafgaand aan de opleiding.

Je kunt eerder verworven kennis en vaardigheden inbrengen als bewijslast bij de leereenheden die je gaat volgen. Je kunt een leereenheid hierdoor extra snel afronden.

Aanmelden & contact

Wil jij je (voor)aanmelden of heb je vragen? Neem contact op via: ggzagoog@hz.nl

Je wordt na je aanmelding uitgenodigd voor een startgesprek. Hier bepalen we samen met jou de route van de nascholing. Dit is afhankelijk van je vooropleiding, werk- of stageplek, eerder gevolgde modules en eerder verworven competenties.

Begeleiding

Bij aanvang van de studie krijg je een coach. Bij de coach kun je terecht voor vragen en advies. Samen met de coach bespreek je de leeruitkomsten en welke leeruitkomsten je gaat doen en op welke manier. Coaching vindt standaard online plaats en kan op verzoek ook offline plaatsvinden.

Het startmoment vindt offline plaats. Hiervoor word je uitgenodigd door de coach.

Startmoment

De startdata in het schooljaar 2024 - 2025 zijn:

  • woensdag 11 september
  • woensdag 4 december
  • woensdag 19 februari
  • woensdag 14 mei

Locatie

Er zijn online en offline begeleidingsmomenten. De offline begeleidingsmomenten gebeuren vanuit de HZ in Vlissingen.

Studiekosten

Onderwijs: € 4500,- (btw vrijgesteld) voor een programma van 6 modules ter waarde van 45 ECTS (studiepunten). Per module (van 7,5 ECTS) is dit € 750. In deze prijs zitten ook alle HZ-faciliteiten.

Kan ik gespreid betalen?

Ja, je kunt gespreid betalen gedurende de opleiding. In overleg met de opleiding betaal je dan in 3 termijnen. Voor afronding van je studie dient het gehele bedrag betaald te zijn.

Studiebelasting

Het totale programma beslaat maximaal 45 ECTS. Hiervoor staat gemiddeld twee dagen per week, gedurende zes tot negen maanden. Het is echter maatwerk. Uiteindelijk bepaal jij zelf hoe lang je over het traject doet. De duur van de opleiding is afhankelijk van een aantal factoren:

• De lengte van de opleiding: kom je in aanmerking voor vrijstellingen, dan is de opleidingsduur ook korter.

• Jouw vaardigheden: als het langere tijd geleden is dat je gestudeerd hebt, dan heb je even tijd nodig om jezelf het studeren en het maken van het portfolio eigen te maken.

• Jouw persoonlijke omstandigheden, zoals je balans tussen werk, studie en privé.

Wat voor laptop heb ik nodig?

We adviseren je om een laptop te gebruiken die draait op Microsoft Windows. De IT-omgeving van de HZ is namelijk gebaseerd op Microsoft. Ook wordt er gebruik gemaakt van Microsoft softwarepakketten (of software die compatible is met Microsoft).

Informatie voor werkgevers

Overweeg je een incompany-opleiding voor meerdere werknemers afgestemd op jullie behoefte als werkgever? Wij kunnen dit voor je regelen en stemmen een voorstel op maat graag met je af. Stuur daarvoor een e-mail naar ggzagoog@hz.nl en we nemen contact met je op.

Na de opleiding

Met het behalen van deze opleiding ontvang je een GGZ-agoog certificaat met daarop het programma en het aantal studiepunten. Hiermee kun je je via een registerplein officieel registreren als GGZ-agoog.

Gerelateerde opleidingen

Maatwerktraject Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ)

Werk jij als social worker met jeugdigen en wil je je verder professionaliseren? Met de post-hbo…

Social Work

Heb jij een passie voor het begeleiden van kwetsbare mensen? Hoe zorg je ervoor dat deze mensen…