Cambridge cursussen Engels kunnen gevolgd worden op vier niveaus: B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) en C2 Proficiency (CPE).

De Cambridge examens zijn geschikt voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten, mensen uit het bedrijfsleven en voor degenen die de cursus voor privé doeleinden willen volgen.

Opbouw opleiding

Je wordt tijdens de cursussen goed voorbereid op de examens. Deze staan onder supervisie van de University of Cambridge en worden wereldwijd erkend. Om te slagen voor het examen Cambridge English moet je werken aan diverse taalvaardigheden. Er wordt getoetst op schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.

Niveaus Cambridge Engels

Preliminary is bedoeld voor beginners. Je beheerst al een klein beetje Engels, maar je wilt je vaardigheden graag verbeteren. Aan het eind van de cursus ben je in staat om eenvoudige teksten en artikelen te lezen, kun je e-mails en brieven schrijven over alledaagse onderwerpen, kun je aantekeningen maken (bijvoorbeeld in vergaderingen) en begrijp je taalgebruik omtrent meningen, opinie en gevoelens. Met je Preliminary certificaat toon je aan dat je je op basisniveau kunt redden in alledaagse situaties.

Het niveau van deze cursus staat gelijk aan het B1 niveau volgens de Council of Europe Level. (Het niveau in Engels loopt op van A1 en A2 naar C2. A1 is daarbij het absolute beginnersniveau, C2 is het hoogste niveau dat uiteindelijk gehaald kan worden.) Om het examen succesvol af te ronden zijn ongeveer 350 tot 400 (zelf)studie-uren nodig.

Meer informatie over Preliminary vind je op de website van Cambridge.

Cambridge First is het examen dat wereldwijd het meest afgenomen wordt. Als je al wat Engelse vaardigheden beheerst, is dit examen misschien wel wat voor jou. First richt zich op het gebruik van de Engelse taal in alledaagse omstandigheden, inclusief situaties tijdens zaken en studie.

Het niveau van deze cursus staat gelijk aan het B2 niveau volgens de Council of Europe Level. (Het niveau in Engels loopt op van A1 en A2 naar C2. A1 is daarbij het absolute beginnersniveau, C2 is het hoogste niveau dat uiteindelijk gehaald kan worden.) Om het examen succesvol af te ronden zijn ongeveer 500 tot 600 (zelf)studie-uren nodig.

Meer informatie over First vind je op de website van Cambridge.

Wereldwijd is Advanced het niveau dat geaccepteerd wordt om toegelaten te worden op de universiteit. Deelnemers aan Advanced hebben al een behoorlijk niveau Engels. Je leert in de cursus te communiceren op een professioneel niveau en bent aan het eind van de cursus in staat jezelf vloeiend uit te drukken in het Engels.

Het niveau van deze cursus staat gelijk aan het C1 niveau volgens de Council of Europe Level. (Het niveau loopt van A1 en A2 op naar C2, waarbij A1 het absolute beginnersniveau is.) Om te slagen voor het examen zijn ongeveer 750 tot 800 (zelf)studie-uren nodig.

Meer informatie over CAE vind je op de website van Cambridge.

Proficiency is voor personen die de taal op een hoog niveau willen beheersen. De vaardigheden kunnen ingezet worden in internationale, zakelijke settings. Je kunt complexe teksten bestuderen, bijvoorbeeld bij PhD onderzoek en bent in staat om complexe gesprekken te houden. Kandidaten die dit examen met succes afronden hebben beheersen een niveau dat gelijkstaat aan een hoger opgeleid iemand waarvan de moedertaal Engels is.

Het niveau van deze cursus staat gelijk aan C2 niveau volgens de Council of Europe Level. (Het niveau loopt van A1 en A2 op naar C2, waarbij A1 het absolute beginnersniveau is.) Om te slagen voor het examen zijn ongeveer 900 tot 1050 (zelf)studie-uren nodig.

Meer informatie over CPE vind je op de website van Cambridge.

Examens

HZ University of Applied Sciences is sinds september 2008 een officieel erkend examencentrum. Vanaf medio 2020 richt ons examencentrum zich met name op Computer-Based examens.

De examens bestaan uit de onderdelen Reading, Use of English, Writing, Listening en Speaking. Alle schriftelijke componenten worden op onze locatie via de computer afgenomen. Het speaking examen wordt afgenomen door Cambridge Examiners die tijdens de examendagen HZ bezoeken.

De examens worden diverse malen per jaar aangeboden. De examendata en link om in te schrijven zijn te vinden op de site van onze partner British Council. Kandidaten die deelnemen aan onze cursus kunnen in mei/juni/juli (afhankelijk van voorkeur en beschikbare data) examen doen.

Alle examenonderdelen worden beoordeeld door Cambridge Assessment English. Kandidaten die het examen met een voldoende resultaat afleggen, ontvangen een officieel erkend Cambridge-certificaat.

De kosten voor het examen verschillen per niveau en zijn niet bij de cursuskosten inbegrepen.

Voor examendata en kosten ga je naar www.britishcouncil.nl/exam/cambridge.

Cursisten kunnen zich via cambridge@hz.nl inschrijven voor het examen en zo profiteren van een gereduceerd tarief.

Startdata

De lessen starten bij voldoende belangstelling in september.

Lessen en studielast

Per niveau worden er 25 lessen van elk twee uur gegeven. Alle kandidaten krijgen toegang tot onze digitale leeromgeving, waar extra materiaal en huiswerkopdrachten beschikbaar worden gesteld. Naast de lessen wordt van de kandidaten verwacht dat zij 3 à 4 uur per week met de Engelse taal bezig zijn. Denk aan huiswerkopdrachten, podcasts luisteren, video’s bekijken en boeken of artikelen lezen.

Lesdagen en leslocaties

De Cambridge-cursussen worden op de HZ aangeboden.

HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen

  • B2 First: dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur, docent Bregje Weeda
  • C1 Advanced: dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur, docent Stefan Hopmans
  • C2 Proficiency: maandag van 18.30 tot 20.30 uur, docent Stefan Hopmans

Bij voldoende belangstelling en bij beschikbaarheid van onze docenten, kunnen de cursussen (op maat) op locatie aangeboden worden, bijvoorbeeld op een middelbare school of binnen een bedrijf. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Groepen

De groepen bestaan uit 5 tot 16 kandidaten. Door de groepen relatief klein te houden, kunnen we onze kandidaten voldoende ondersteuning bieden. De groepen bestaan uit studenten en personeelsleden, maar ook externe kandidaten.

Kosten

De prijzen voor de cursussen zijn exclusief het examen en het boek dat tijdens de cursus gebruikt wordt, maar inclusief aanvullend lesmateriaal en gebruik van de digitale leeromgeving. Externe belangstellenden kunnen hier betalen voor de cursus. Ingeschreven HZ studenten kunnen via hier betalen voor de cursus.

Kosten per cursus
Preliminary€790,-
First€790,-
Advanced€790,-
Proficiency€790,-

Als student van de HZ University of Applied Sciences krijg je 30% korting. Interne cursisten kunnen zich aanmelden via YouForce (HZ).

Contact

Vragen over de cursussen en de examens kun je stellen via cambridge@hz.nl.

Veelgestelde vragen

Ja, in principe wel. We bieden kandidaten wel de mogelijkheid een placement test te maken, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze cursussen, ook als je niet deel wilt nemen aan het examen. In de tweede helft van de cursus wordt wel steeds meer aandacht aan het examenformat en de examens besteed. Je steekt hier nog steeds een hoop van op.

Je kunt de eerste twee lessen bijwonen voor €50,- Als je besluit om niet deel te nemen aan het vervolg van de cursus, ontvang je de rest van het cursusgeld terug. Na deze twee proeflessen is restitutie niet mogelijk.

Nee, helaas. De korting geldt alleen voor studenten die daadwerkelijk ingeschreven staan bij HZ University of Applied Sciences.

Nee, Cambridge biedt geen herkansingen. Je mag wel opnieuw inschrijven voor een examen. Je moet dan opnieuw betalen en alle onderdelen weer maken.

Als er voldoende ruimte is bij het lagere niveau, kun je in overleg met de docenten wisselen van groep. Doe dit bij voorkeur vroeg in de cursus, omdat de formats van de lessen en examens verschillend zijn.