Lotte Julia Bouwman

Lotte Julia Bouwman

Lotte Julia Bouwman is sinds maart 2022 werkzaam als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas.

Ze deed haar bachelor aan Leiden University College en studeerde af met een master in Marine Biology aan de Universiteit van Amsterdam na meerdere onderzoeken naar onder meer palingkweek aan de WUR en zoöplanktongenetica bij Naturalis.
Inmiddels zijn twee van haar scripties gepubliceerd als wetenschappelijk artikel. Na haar studie heeft ze ervaring opgedaan bij Kingfish Zeeland als junior-productiebioloog.
Lotte Julia doet onderzoek voor meerdere projecten. Zo is ze onderdeel van het onderzoek naar zilte teelten en oesterkweek in Waterdunen, werkt ze met lokale kwekers voor oesterbroedprojecten en is ze betrokken bij een Erasmus+ project naar RAS in onderwijs.

Projecten

Drone shot van de Waterdunen
Water

Flipfarm in Waterdunen

Tot op heden worden oesters in Nederland gekweekt op de bodem van ondiepe wateren (i.e.…

Hoopje mosselen
Voedsel

Kustlaboratorium

Het project kustlaboratorium ligt de monding van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen, in het…

Water

Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie

Met het project 'Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en…