Lotte Julia Bouwman

Lotte Julia Bouwman is sinds maart 2022 werkzaam als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas. Ze studeerde voor haar bachelor aan Leiden University College, en studeerde af met een MSc in Marine Biology aan de Universiteit van Amsterdam na meerdere onderzoeken naar o.a. palingkweek aan de WUR en zoöplankton genetica bij Naturalis. Inmiddels zijn twee van haar scripties gepubliceerd als wetenschappelijk artikel. Na haar studie heeft ze ervaring opgedaan bij Kingfish Zeeland als junior productie bioloog. Lotte Julia doet onderzoek voor verscheidene projecten. Zo is ze onderdeel van het onderzoek naar zilte teelten en oesterkweek in Waterdunen, werkt ze met lokale kwekers voor oesterbroed projecten, en is ze betrokken bij een Erasmus+ project naar RAS in onderwijs.