Lotte Julia Bouwman

Lotte Julia Bouwman

Lotte Julia Bouwman is sinds maart 2022 werkzaam als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas.

Ze deed haar bachelor aan Leiden University College en studeerde af met een master in Marine Biology aan de Universiteit van Amsterdam na meerdere onderzoeken naar onder meer palingkweek aan de WUR en zoöplanktongenetica bij Naturalis.
Inmiddels zijn twee van haar scripties gepubliceerd als wetenschappelijk artikel. Na haar studie heeft ze ervaring opgedaan bij Kingfish Zeeland als junior-productiebioloog.
Lotte Julia doet onderzoek voor meerdere projecten. Zo is ze onderdeel van het onderzoek naar zilte teelten en oesterkweek in Waterdunen, werkt ze met lokale kwekers voor oesterbroedprojecten en is ze betrokken bij een Erasmus+ project naar RAS in onderwijs.

Projecten

Water

Flipfarm in Waterdunen

Tot op heden worden oesters in Nederland gekweekt op de bodem van ondiepe wateren (i.e.…

Voedsel

Kustlaboratorium

Het project kustlaboratorium ligt de monding van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen, in het…

Water

Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie…

De oestersector heeft, met name in de laatste jaren, te kampen met verschillende bedreigingen…

Voedsel

Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed

Het project heeft tot doel om samen met oesterkwekers methoden te ontwikkelen die een hogere…