Header 1600x400

Jouke Heringa

Docent-onderzoeker

Jouke Heringa is sinds 1995 werkzaam bij de opleiding Water Management - Aquatische Ecotechnologie. Zijn hoofdwerkzaamheden zijn onderzoeken en adviseren van de projectmedewerkers en onderzoekers, het onderhouden van het externe netwerk van praktijkgericht aquacultuuronderzoek en het verbinden van initiatieven in de Zuidwestelijke Deltaregio en de Noordzee.
Zijn expertise ligt op de gebieden binnendijkse en buitendijkse aquacultuur, Integrated Multi-Trophic Aquaculture, waterkwaliteit, aquatische ecologie, modellering.