Ilona Borremans-Malm

Ilona Borremans-Malm

Ilona Borremans – Malm is docent bij HZ University of Applied Sciences.


‘Als opleidingsadviseur merkte ik veel te weten van de psychiatrie, maar weinig te weten over hoe mensen nu het beste kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.’


Voordat Ilona startte als docent Social work aan HZ University of Applied Sciences heeft ze ruim twintig jaar in de psychiatrie gewerkt. Ze had hier verschillende functies, van activiteitenbegeleider tot afdelingsleider, en werd uiteindelijk praktijkopleider. Haar opleiden beviel zo goed dat ze de overstap naar onderwijs gemaakt heeft.

Ilona heeft een bachelor Psychosociaal werk en dienstverlening en een master Social work in Nijmegen gedaan en een tweede master Opleiding- en onderwijswetenschappen in Antwerpen gevolgd. Die laatste heeft ze in 2023 afgerond met een onderzoek naar de perceptie van hoge-schooldocenten van de gebruiksvriendelijk- en bruikbaarheid van online hoorcolleges in combinatie met face-to-face onderwijs in de opleidingen Verpleegkunde, pabo, Social work en Pedagogiek van de HZ University of Applied Sciences.

Online leeractiviteiten zullen in de toekomst van het hoger onderwijs een grotere rol spelen. Er is echter weinig bekend over de vraag hoe docenten dit type onderwijs zelf ervaren en Ilona heeft daar onderzoek naar gedaan. Zij zag dat de acceptatie van technologie en de onderwijsovertuiging belangrijke beïnvloedende factoren zijn voor het daadwerkelijke gebruik. De respondenten zagen wel de mogelijkheden van bijvoorbeeld online hoorcolleges, met name gericht op kennisoverdracht, maar de mate waarin zij die als bruikbaar ervoeren, verschilde. Vooral de kleine groep respondenten die zich onzeker voelde over zijn digitale vaardigheden, vermeed het gebruik van online leeractiviteiten. Daarnaast lijkt er een verband zichtbaar tussen de mate van acceptatie en de onderwijsovertuiging. Alle respondenten gaven aan behoefte te hebben aan verdere professionalisering in zowel de technologische mogelijkheden van als didactische vaardigheden bij online leeractiviteiten.

In 2024-2025 is Ilona onderzoeksambassadeur van de opleiding Social Work en stapt ze in een onderzoek van het lectoraat Ouderenzorg van het University College Roosevelt naar de effecten van onderwijs met behulp van virtual reality.