Gert Jacobusse

Gert Jacobusse

Drs. Gert Jacobusse is docent-onderzoeker voor de onderzoeksgroep Data Science. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in Predictive Analytics.

In dit vakgebied worden historische data benut om relaties te onderzoeken tussen variabelen. Deze relaties geven inzicht om processen beter te begrijpen, maar kunnen ook helpen om bepaalde doelvariabelen te voorspellen. Verder heeft hij expertise op het gebied van onderzoeksopzet en statistische toetsing voor data vraagstukken.
Inhoudelijk is Gert geïnteresseerd in biologie en ecologie. Daarom focust hij binnen de onderzoeksgroep op analyse van biologische gegevens: genetica van aardappelen voor het selecteren van verbeterde rassen, groei van schelpdieren in relatie tot omgevingsfactoren en het ontwikkelen van een kaartlaag voor biodiversiteit op basis van gegevens die middels citizen science verzameld zijn door waarneming.nl.
Gert is opgeleid in Methoden en Technieken van Psychologie (Psychometrie) aan de Universiteit Leiden (1999-2003) en heeft sinds die tijd Data Science toegepast op meerdere vakgebieden.
Voor TNO heeft hij gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van statistische analyse binnen epidemiologisch onderzoek en het statistisch beoordelen van onderzoeksopzetten en onderzoeksrapportages. Voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft hij als onderzoeker bijgedragen aan projecten waarin diverse overheidsdiensten (o.a. politie, opsporingsdiensten, belastingdienst, IND, UWV) gegevens delen en onderzoek doen naar het gebruik van Intelligente Data Analyse.