Header Data Science

Gert Jacobusse

Docent-onderzoeker

Drs. Gert Jacobusse is docent-onderzoeker voor het lectoraat Data Science en in het bijzonder geïnteresseerd in Predictive Analytics. In dat vakgebied worden historische data benut om relaties te onderzoeken tussen variabelen. Deze relaties geven inzicht om processen beter te begrijpen, maar kunnen ook helpen om bepaalde doelvariabelen te voorspellen. Verder heeft hij expertise op het gebied van onderzoeksopzet en statistische toetsing voor data vraagstukken.
Naast zijn werkzaamheden voor het lectoraat is Gert actief als ondernemer op het gebied van Data Science (www.rogatio.nl). Hij werkt voor verschillende opdrachtgevers aan innovatieve toepassingen van Data Science, waaronder verkoopprognoses en product aanbevelingen.
Daarbij doet hij mee aan Data Science-competities op www.kaggle.com, waar bedrijven hun data aan onderzoekers beschikbaar stellen om oplossingen te verkennen door middel van analyse competities. Hier heeft hij diverse competities gewonnen en een hoge positie (nummer 7) bereikt op de internationale ranglijst.
Gert is opgeleid in Methoden en Technieken van Psychologie, ook wel Psychometrie, aan de Universiteit Leiden (1999-2003) en heeft sinds die tijd Data Science toegepast op meerdere vakgebieden. Voor TNO heeft hij gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van statistische analyse binnen epidemiologisch onderzoek, en het statistisch beoordelen van onderzoeksopzetten en onderzoeksrapportages. Voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft hij als onderzoeker bijgedragen aan projecten waarin diverse overheidsdiensten (o.a. politie, opsporingsdiensten, belastingdienst, IND, UWV) gegevens delen en onderzoek doen naar het gebruik van Intelligente Data Analyse.