Water

Demian Zwaan

Onderzoeker

Van jongs af aan gedreven met een grote interesse voor de natuur is Demian Zwaan in 2020 op verbetering van nutriëntenmedia voor de macro algen Chaetomorpha linum en Gracilariopsis longissima afgestudeerd aan het Van Hall Larenstein University of Applied Sciences te Leeuwarden. Binnen de opleiding Kust- en Zeemanagement heeft hij een een major in mariene biologie en specialisatie in de aquacultuur en visserij volbracht, en heeft hij meerdere stages gelopen bij De Jong Marinelife B.V. te Spijk. Hier heeft hij zich bezig gehouden met de werking van RAS-/filtersystemen, waterkwaliteit en de kweek van copepoden zoals Acartia tonsa. Begin 2022 is Demian begonnen bij de onderzoeksgroep Aquacultuur in Deltagebieden als onderzoeker. Zijn werkzaamheden zijn met name bij de projecten gericht op de optimalisatie voor de kweek van o.a. oesters en de onderhoud en verbetering van het SEAlab.
Oesters
Water

Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en monitoring

De oestersector heeft, met name in de laatste jaren, te kampen met verschillende bedreigingen waaronder het oesterherpes virus en de oesterboorder. Om predatie van oesters door de oesterboorder te voorkomen wordt, door een deel van de oesterkwekers, off-bottom kweek als alternatief ingezet. De nadelen hiervan zijn dat off-bottom kweek duur is en dat vergunningen moeilijk te verkrijgen zijn, mede omdat er vaak niet voldoende informatie is wat betreft de effecten van off-bottom kweek op de omgeving. Er is bovendien een gebrek aan feitelijke kennis omtrent de dynamiek van de oesterproductie, de uitval door ziekte en predatie en een overzicht van de mogelijkheden tot rendementsverbetering van de kweek op bodempercelen en off-bottom kweek. Door de kleinschaligheid van de oestersector is er te weinig capaciteit om deze problematiek inzichtelijk te maken en grip te krijgen op wat er nodig is om het rendement van de oesterproductie te verbeteren.SamenwerkingEssentieel hierbij is het vormen van een nieuw kennissysteem waarbij oesterkwekers, de Nederlandse Oestervereniging, Wageningen Marine Research en HZ University of Applied Sciences samenwerken en zo optimaal van elkaars expertise, kennis en faciliteiten gebruik maken. Hierbij wordt gestreefd naar inclusiviteit door data en informatie publiek beschikbaar te maken via een toegankelijk informatieplatform, alsmede het betrekken van overige stakeholders (zoals natuurorganisaties en ngo’s).ProjectWageningen Marine Research is penvoerder van dit project en werkt samen de HZ University of Applied Sciences, Nederlandse Oester Vereniging en 10 Zeeuwse Oesterkweekbedrijven. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).