Chiu is marien ecoloog met een specialisme in de biogeomorfologie en biogeochemie van subtidale en intergetijdengebieden.


Hij heeft in 2009 een bachelor in Milieukunde aan de Moravian University in Amerika gedaan, gevolgd door een master in Biologische Oceanografie aan Florida State University in 2013. Daarna heeft hij bij de overheid van de staat Florida gewerkt op het gebied van milieubeheer en vergunningen.


In 2021 heeft hij zijn promotieonderzoek bij het NIOZ in Yerseke gedaan. In dit project richtte hij zich op de tweerichtingsinteracties tussen biotische en abiotische aspecten van de (subtidale) zeebodem en hoe dit de ontwikkeling van bedvormen (ribbels, megaribbels en zandgolven) kan beïnvloeden en het omgekeerde.


De invloed van sedimentsamenstelling (i.v.m. schelpen) op de migratiesnelheid van zandribbels onderzocht hij ook. Na de promotieonderzoek heeft Chiu bij Wageningen Marine Research (Yerseke) als marine ecoloog en projectleider gewerkt en was daar vooral betrokken bij monitoringsprojecten in de Zuidwestelijke Delta. Deze projecten gingen onder meer over de werkzaamheid van buitendijkse maatregelen en de invloeden daarvan op de bodemdieren en vogelgemeenschappen en de sedimentsamenstelling.


Hij is sinds september 2023 kustecoloog bij het lectoraat Building with Nature. Hier werkt hij aan onderzoeksprojecten in de Zuidwestelijke Delta.