Carlien Nijdam

Carlien Nijdam

Carlien Nijdam maakt deel uit van de onderzoeksgroep Expertise and Valorisation Management.

Na haar studie Milieukunde aan het Van Hall Instituut in Groningen is Carlien in Middelburg bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee gaan werken.
Ze participeerde daar in een onderzoek naar eutrofiëring van de Noordzee. Na een aantal jaren ging ze bij de Dienst Landelijk Gebied in Goes werken. Daar hield ze zich binnen ruilverkavelingsprogramma’s bezig met milieukundige onderwerpen. Tijdens het werken bij deze dienst realiseerde ze zich dat ze zich meer met educatie bezig wilde houden, met name in het vakgebied natuur- en milieueducatie.
In 1997 is ze bij de opleiding Aquatische Ecotechnologie aan de HZ gaan werken en heeft zich daar verder bekwaamd in het werken met studenten en het lesgeven. Vanaf 2004 is ze bij de Pabo van de HZ Natuur, Wetenschap en Technologie gaan geven. In 2014 heeft ze haar master Leren en Innoveren gehaald, waar ze haar afstudeeronderzoek naar mogelijkheden voor N&T binnen Outdoor Education heeft gedaan.
Naast betrokkenheid bij de ontwikkeling en gebruik van een groene speel- en leeromgeving ligt de focus binnen de HZ meer en meer bij het coördineren en coachen van interdisciplinair werken en actie-onderzoek. De minor Becoming Fit for the Future is daarvan een voorbeeld.

Projecten

Omgaan Met Verschillen

Vitaliteit

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…

Kinderen die hun hand opsteken in de les

Ontwikkeling scholentandem Zeeuws-Vlaanderen