Ingrid Snijders, Kalina Mikolajczak-Degrauwe en Mareike Millner van het lectoraat Healthy Region hebben onlangs hun onderzoek ‘ZIS Leefbaarheid/Studentenbinding’ gepresenteerd voor een internationaal gezelschap aan studenten.

Zij deden dit op uitnodiging van het Kinesis Network en de Universiteit van Navarra in Spanje. Het Kinesis Network is een internationaal samenwerkingsverband van organisaties en kennisinstellingen die krimpende en gemarginaliseerde gebieden nieuw leven willen inblazen. Ze doen dit onder meer door het uitwisselen van kennis, innovatieve ideeën en best practices.

In ‘ZIS Leefbaarheid/Studentenbinding’ is onderzoek gedaan naar de beweegredenen van studenten om na hun studie wel of niet te blijven hangen in Zeeland. Het geeft inzicht in hun keuzes en daarmee in de leefbaarheid van Zeeland. De presentatie van de onderzoekers van Healthy Region is beschikbaar als webinar.