Het bijzondere karakter van Provincie Zeeland, de hoeveelheid aan activiteiten die hier plaatsvinden, waaronder landbouw en industrie, gecombineerd met de toenemende verzilting van de grond en de gevolgen van klimaatverandering, zoals nattere winters en drogere zomers vragen om slimme oplossingen op het gebied van water.

Hans Cappon droeg er meerdere aan in zijn lectorale rede op woensdag 14 juni. Hij werd woensdag geïnaugureerd tot lector Water Technology op HZ University of Applied Sciences. Aan zijn rede ging een door Robert E. Trouwborst geleid minisymposium vooraf met de sprekers Tessa Philipse-Steenbakker van Evides Waterbedrijf, Länk Vaessen van het Centre of Expertise Water Technology (CEW), Bastiaan Notebaert van Vlakwa en Teunike van 't Hof en een toelichting op de projecten van onderzoeksgroep door onderzoekscoördinator Emma McAteer.

Sieraad

HZ-bestuursvoorzitter Barbara Oomen noemde Water Technology ‘een voorbeeld van een ideaal lectoraat voor de HZ’. “Het thema is enorm belangrijk voor onze regio. Het komt voort uit de praktijk, werkt daar veel mee samen en is nauw verbonden met ons onderwijs”, zei ze voordat ze Cappon het speciaal voor Cappon gemaakte sieraad omhing.

Prachtig spul

Zelf zei de lector nog lang niet te zijn uitgeleerd met zijn team dat naast Emma bestaat uit Mireille Martens, Maria Orhideea van Schaik, Iarima Silva Mendonça en Bart Letterie. “De schoonheid van water staat voorlopig nog onder druk en de kluwen is zeker nog niet ontrafeld. Water blijft, onder dat alles, hoe dan ook, onveranderd prachtig spul.”