Sterre Hoenderop is één van de 24 personen die een promotiebeurs voor leraren van de NWO heeft ontvangen.

Ze werkt als docent bij de opleiding Pedagogiek en als onderzoeker voor het lectoraat Excellence and Innovation in Education. Met de toekenning van alle beurzen is 4,9 miljoen euro gemoeid. De beurzen geven docenten de kans om zich verder te ontwikkelen.

Jeugdhulpverlening

Sterre’s onderzoek heet ‘De weerbaarheid van startende jeugdprofessionals versterken door zingeving in werk: een onderwijsinterventie’. Zij onderzoekt hoe zingeving in werk de weerbaarheid van studenten en startende professionals in de jeugdhulpverlening beïnvloedt en hoe je dit kunt versterken door een onderwijsinterventie.

Haar eerste deelstudie is een zogenaamde scoping review naar de relatie tussen weerbaarheid en zingeving in werk in jeugdhulpverlening. Haar tweede deelstudie gaat over hoe studenten en professionals in de jeugdhulpverlening weerbaarheid en zingeving ervaren in hun werk. In de derde deelstudie verricht Sterre een participatief, ontwerpgericht onderzoek om een onderwijsinterventie te ontwikkelen op basis van de eerste twee deelstudies. In de vierde en laatste deelstudie bestudeert ze het effect van deze onderwijsinterventie.