Lector Mischa Beckers van onderzoeksgroep Data Science is per 1 mei benoemd als bestuurslid van het Platform PRIO, het lectorenplatform voor praktijkgericht ICT-onderzoek.

Mischa is in het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Responsible Application of Data & AI. Dit thema gaat over hoe we op een verantwoorde manier kunstmatige intelligentie en grote hoeveelheden data in de praktijk kunnen toepassen.

Platform PRIO wil een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen de onderzoeksgroepen op het gebied van ICT van hogescholen en universiteiten, tussen onderzoek en onderwijs en tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.