De provincie heeft honderd EC-meters in bruikleen gegeven aan de groene opleidingen van Scalda. EC staat voor elektrische geleidbaarheid: hoe hoger de EC-waarde, hoe meer zout er in het water zit. Met deze meters brengen studenten de hoeveelheid zout in het Zeeuwse oppervlaktewater in kaart. HZ-studenten en het lectoraat Data Science gaan de meetgegevens analyseren.

Ook in Zeeland komen perioden van droogte steeds vaker voor. Deze worden afgewisseld met hevige neerslag. Door de weersextremen staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk. Tijdens droogteperiodes kan het oppervlaktewater namelijk makkelijk verzilten. Dit is dan niet meer bruikbaar voor de landbouw. De provincie vindt het belangrijk dat (jonge) agrariërs zich bewust zijn van het Zeeuwse watersysteem. De Scalda-studenten brengen in kaart waar het water zoet, brak of zout is. Ze gebruiken hiervoor de Nitraat App, die is ontwikkeld door de provincie en Deltares. Studenten van de HZ en het lectoraat het Data Science gaan de metingen analyseren. De provincie hoopt door de samenwerking nog meer inzicht te krijgen in het Zeeuwse watersysteem. Er ontstaat meer duidelijkheid over mogelijke maatregelen die ervoor zorgen dat zoet water beschikbaar is op momenten dat het hard nodig is.