Welke oplossingen zijn er om het tekort op de arbeidsmarkt terug te dringen? Onder meer HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en het lectoraat Excellence and Innovation in Education buigen zich de komende tijd over dat vraagstuk. Ze hebben dinsdag een bijdrage ontvangen van de provincie voor hun onderzoeken.

Het kenniscentrum krijgt 49.300 euro voor een project dat het imago en aantrekkingskracht van de Zeeuwse hospitalitysector moet vergroten onder (potentiële) werknemers en studenten. Samen met ondernemers, Scalda en Toeristisch Ondernemend Zeeland gaan ze werken aan een Zeeuwse Werkgeversbelofte. Hierin komt te staan waaraan Zeeuwse bedrijven moeten voldoen om duurzaam ondernemerschap en een toekomstbestendige hospitalitysector te ontwikkelen. De belofte moet helpen bij het neerzetten van de werkgever als sterk merk, iemand waarvoor mensen graag willen werken: Employer Branding. De kennispartners willen uiteindelijk een kennisplatform hospitality ontwikkelen. Hierop kunnen ondernemers handvatten krijgen over hoe zij de belofte en Employer Branding kunnen inzetten.

Pedagogen

Het lectoraat Excellence and Innovation in Education van Patrick van Schaik ontvangt 29.700 euro. Samen met Elevantio en Daltonschool Kameleon-De Tweemaster doet het lectoraat een onderzoek naar het inzetten van pedagogen als leerkrachten. Dit zou goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en bijdragen aan het terugdringen van het personeelstekort.

De subsidies voor de human capital-markt zijn onderdeel van de regeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast de HZ-onderzoeken hebben drie projecten van andere partijen een subsidie ontvangen.