Het Interreg-project MONUMENT, dat liep van 2020 tot 2023 is succesvol afgesloten. De focus van het project lag op het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van mantelzorgers, zodat mensen die leven met dementie langer thuis kunnen blijven wonen.

De mantelzorger werd erkend als de belangrijkste actor die diensten levert aan mensen die leven met dementie. Om mantelzorgers en hun dierbaren te ontzorgen realiseerden twaalf Europese partners Odensehuizen in België, Frankrijk en Engeland en zorgden binnen die Odensehuizen bovendien voor technologische innovaties. De Odensehuizen bieden professionele support, peer support en steun voor vrijetijdsbesteding voor mantelzorgers en mensen die leven met dementie.

Het eindrapport van MONUMENT is hier te lezen: https://www.memo-monument.be/monument/en. Het is gemaakt door HZ University of Applied Science en Probis.