Het project ‘Dieren in de dijk’ van het lectoraat Assetmanagement van HZ University of Applied Sciences is één van de achttien projecten die zijn gehonoreerd in het RAAK Publiek-programma van Regieorgaan SIA.

De deelnemers aan het project onderzoeken manieren om de risico's van schade aan dijken door dieren die holen maken te beperken.. Recent experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat de schade aan dijken door holen groot kan zijn. Meerdere autoriteiten maken zich zorgen. De onderzoekers streven ernaar de risico's nauwkeuriger te kunnen inschatten en willen dat beheerders maatregelen kunnen nemen om de risico’s te beperken. Ook ontwikkelen, testen en beoordelen ze afschrikking-, detectie- en monitoringsmethoden en proberen ze het gedrag van de dieren te begrijpen

Wetenschappelijke kennis

Het project zorgt voor meer wetenschappelijke kennis over de omvang van het probleem en biedt oplossingen voor beheerders. Doel is dat zij niet langer reactief reageren, maar proactief. Regieorgaan SIA doet een bijdrage van 300.000 euro. Uit het netwerk komt eenzelfde bedrag.

Naast de HZ maken BZ Ingenieurs en Managers, Zoogdiervereniging, TU Delft, GeoHydroData, Deltares, STOWA, Rijkswaterstaat, De Vlaamse Waterweg, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Limburg, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland en Waterschap Drents Overijsselse Delta deel uit van het netwerk.