Op 1 juli 2023 wordt het Delta Climate Center (DCC) opgericht. Het is een nieuw en innovatief kenniscentrum op het gebied van klimaatadaptatie. Voor het DCC zoeken we een wetenschappelijk directeur en een zakelijk directeur.

De missie van het DCC is het ontwikkelen en verbinden van kennis over de Zeeuwse delta voor het beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen rond de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. De focus ligt op water, energie en voedsel. Dit krijgt vorm door brede privaat-publieke samenwerking in onderzoek, onderwijs en bedrijfsontwikkeling.

Het DCC wil innovatieve en impactvolle oplossingen helpen realiseren voor een toekomstbestendige delta. Het instituut wordt opgericht door zes kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, HZ University of Applied Sciences, Scalda, University College Roosevelt en NIOZ. De directie bestaat uit een wetenschappelijk directeur en zakelijk directeur. De directie legt verantwoording af aan de DCC.

Zakelijk directeur

De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor het opzetten van een effectieve en efficiënte ondersteunende organisatie voor het DCC. Samen met de wetenschappelijk directeur ontwikkel je de strategie voor de toekomst en de kennispositie van het DCC uitbreiden en versterken. De volledige vacature staat hier.

Wetenschappelijk directeur

De wetenschappelijk directeur is verantwoordelijk voor het vertalen van de inhoudelijke uitgangspunten en kaders met betrekking tot onderzoek, onderwijs en de impact naar een implementatiestrategie en jaarplannen. Met de zakelijk directeur geef je leiding aan het DCC-kantoor waar medewerkers in dienst zijn van de deelnemende organisaties. De volledige vacature staat hier.

De eerste gespreksronde voor beide functies is op 30 mei in Vlissingen.