Jasper van Houcke en Eva Hartog van het lectoraat Aquaculture in Delta Areas hebben bijgedragen aan het wonderschone cahier ‘Waterlandbouw – kansen en keerzijden van natte teelten’.

De onderzoekers van HZ University of Applied Sciences hebben de hoofdstukken over mosselen en oesters voor hun rekening genomen.

Waterlandbouw is al jaren sterk in ontwikkeling, is de boodschap van het boek. De teelt van algen, wieren, veenmos en lisdodde tot de teelt van aquatische dieren zoals sponzen, schelpdieren, garnalen en vis biedt veel mogelijkheden, maar voorzichtigheid is geboden. “Hoe voorkomen we dat we niet in dezelfde problemen terechtkomen als de traditionele landbouw?” schrijven samenstellers prof. dr. E. van Donk van NIOO-KNAW, prof. dr. ir. H. Komen (WUR) en dr. ir. E. Weerman (NIOO-KNAW).

Biowetenschappen

Het cahier is te bestellen via de webshop van de site van stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM), een stichting die de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van biowetenschappen wil bevorderen: www.biomaatschappij.nl.