Susana Menéndez is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van HZ University of Applied Sciences. Zij neemt de plaats in van de in januari afgetreden Toine Poppelaars. Eric de Ruijsscher is benoemd tot vicevoorzitter.

Susana Menéndez is geen onbekende van de HZ. Ze is sinds 2018 lid en sinds 2020 vicevoorzitter van de raad. Met de keuze van de nieuwe voorzitter kiest de HZ voor continuïteit en stabiliteit. Zij is een ervaren bestuurder in het (hoger) onderwijs. Menéndez was onder meer twaalf jaar bestuurder van de Haagse Hogeschool. Hier was zij onder meer verantwoordelijk voor het onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg en internationalisering. Naast haar rol als toezichthouder bij de HZ vervult ze diverse functies in het (hoger) onderwijs als toezichthouder, adviseur en auditor.

Binnen de Raad van Toezicht van de HZ heeft ze zich de afgelopen jaren gericht op complexe dossiers. De HZ vindt het belangrijk dat de voorzitter deze dossiers en ontwikkelingen kent. Dit is de reden waarom is gekozen voor deze benoeming, ondanks de eerdere openstelling van de vacature.

Menéndez was al waarnemend voorzitter sinds het vertrek van Poppelaars in januari. In een eerder interview zei ze de HZ een ‘bijzondere hogeschool’ te vinden. “Persoonlijk is hier niet zomaar een marketingmantra, maar het zit daadwerkelijk in het DNA van de organisatie, in de kwaliteitscultuur en de regionale inbedding. De HZ doet er echt toe voor Zeeland!”

Breed netwerk

Tegelijk met de benoeming van Menéndez tot voorzitter is Eric de Ruijsscher benoemd tot vicevoorzitter van de raad. Hij is CEO van bouw- en infrabedrijf H4A , voorzitter van VNO-NCW Zeeland en sinds 2020 lid van Raad van Toezicht van de HZ. Zijn benoeming is vorig jaar verlengd tot en met 2028. De Ruijsscher kent Zeeland van haver tot gort en heeft binnen de provincie een breed, bestuurlijk netwerk.

De Ruijsscher vindt de HZ ‘een toonaangevende onderwijsorganisatie in Zeeland’. “Naast onderwijs heeft ze op een breed vlak oog voor innovaties en kennisontwikkeling in de breedste zin”, zei hij eerder. “De HZ maakt ook deel uit van diverse triple helix-organisaties. Hiermee zetten we Zeeland nog beter op de kaart, verbeteren we de leefbaarheid en stimuleren we de groei en ontwikkeling van Zeeland.”

Bestuursvoorzitter Barbara Oomen zegt namens het College van Bestuur blij te zijn met de benoemingen. “Deze combinatie van voorzitter en vicevoorzitter betekent zowel veel landelijke hbo-ervaring als een stevige verbondenheid in Zeeland.”

Door de benoemingen van Menéndez en De Ruijsscher is de HZ op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht. Deze vacature wordt binnenkort uitgezet.