Vandaag verscheen de jaarlijkse hbo-monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Conclusie: hbo-afgestudeerden doen het goed op de arbeidsmarkt.

Aan het ROA-onderzoek werkten in totaal bijna 25.000 hbo-afgestudeerden mee. Zij rondden hun studie af in het studiejaar 2021/2022 en zijn anderhalf jaar na afstuderen benaderd. Hieronder een aantal belangrijke resultaten:

  • Ongeveer 90% van alle voltijdstudenten heeft binnen 3 maanden een baan gevonden.
  • Van de afgestudeerden vindt 80% direct een baan op minimaal hbo-niveau.
  • Het werkloosheidspercentage onder pas afgestudeerde hbo’ers is met 2,8% in 2023 net als in voorgaande jaren laag.
  • Het gemiddelde bruto maandloon lag in 2023 op € 3.242.
  • 78% van de afgestudeerden geeft aan een baan gevonden te hebben die aansluit bij hun studie.
  • Van de hbo-afgestudeerden geeft 70% aan dat de opleiding een goede basis vormt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (69% in 2022).

Resultaten HZ

In totaal hebben 397 HZ-alumni de HBO Monitor ingevuld. Hieronder een aantal belangrijke resultaten specifiek voor de HZ:

  • 85% van de HZ-afgestudeerden zouden opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen.
  • 84% vindt dat er een goede aansluiting is tussen hun huidige functie en hun afgeronde opleiding aan de HZ.
  • 70% van de HZ-respondenten tevreden over hun studie. Dit ligt hoger dan het landelijke gemiddelde van 64%.

Factsheet

Het ROA en de Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk een factsheet uitgebracht met de resultaten van de HBO Monitor 2023. Deze lees je via onderstaande knop.

Lees de factsheet