06 sep.

dinsdag 06 september
15.30 - 18.00 uur

Atrium, HZ University of Applied Sciences
Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen, Netherlands

SDG Purpose College: de nieuwe economie, begin bij jezelf

De grenzen van het systeem waarin economische groei boven alles gaat zijn bereikt. Overal ter wereld gaan de sociale en ecologische alarmbellen af. De planeet is op, net als de meeste mensen. Gelukkig lonkt er een alternatief. Sterker nog, volgens betekeniseconomie-expert Kees Klomp zijn we allang een onomkeerbaar pad ingeslagen richting een systeem waarin niet markt en winstmaximalisatie, maar gemeenschappen en de Aarde centraal staan.

Programma

Het Purpose College van 15.30 tot 17.15 uur in het Atrium van de HZ in Vlissingen bestaat uit een presentatie van Shinta Oosterwaal en Kees Klomp, met aansluitend een paneldiscussie met Jolanda Dings (Sutainability manager Lamb Weston Meijer) en Adriaan Wisse (Camping Weltevreden en Landbouwbedrijf De Groen Kust), tijdens dialoogtafels gaan we daarna met elkaar in gesprek.

Aansluitend is er tussen 17.15 en 18.00 uur een netwerkborrel onder het genot van een heerlijk frietje van Lamb Weston Meijer.

Na dit Purpose college heb je ervaren dat de transitie naar een nieuwe economie vraagt om een afdaling naar de fundamentele keuzes in het leven.

Meld je aan >

Over het college

“We bevinden ons op dit moment in een situatie die voortkomt uit een decennialange focus op economische groei”, legt Kees Klomp uit. “Na de Tweede Wereldoorlog draaide het maar om één ding: wederopbouw. Het neoliberalisme maakte haar opmars en de overheid trok zich steeds verder terug. Al snel werd het dienen van de economie en het vergroten van het bruto nationaal product het hoogste en meest zaligmakende doel van overheden. In feiten zijn onze bestuurders tandeloos geworden tegen de macht van bedrijven, met alle sociale en ecologische gevolgen van dien.”

Meer welvaart, minder welzijn

Naarmate de markt dominanter werd, raakten steeds meer mensen ervan overtuigd dat we hier op Aarde zijn om te produceren en te consumeren. Inmiddels leidt meer welvaart tot minder welzijn. Zaken als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en het toenemende aantal burn-outs zijn allemaal onlosmakelijk verbonden aan economische groei. Groei is inmiddels een verarming geworden.”

Van homo economicus naar mens

Doordat we ons massaal realiseren dat je voor welzijn nog veel meer nodig hebt dan alléén welvaart, maken we volgens Kees op dit moment een cruciale bewustzijnsontwikkeling door. “We beseffen dat we onszelf decennialang hebben vereenvoudigd tot ons economische bestaan. Maar diep vanbinnen zijn we veel meer dan dat. We zijn burger, ouder, kind, buur, vriend, partner en een levend wezen dat in verbinding staat met alle flora en fauna om ons heen. Dat deel hebben we alleen zo lang geen water gegeven, dat het compleet is verdord.”

Echte rijkdom

Om een samenleving te creëren die gezond is voor mens en planeet moet er een goede balans zijn.

Sprekers

Kees Klomp

Kees Klomp is hartstochtelijk voorvechter van de Betekeniseconomie en maatschappelijk betekenisvol ondernemen in Nederland. Kees is ondernemer, adviseur, Lector, TEDx-spreker en auteur op het gebied van de ‘betekeniseconomie’ of de Purpose economy.

Shinta Oosterwaal

Shinta Oosterwaal is docent - onderzoeker nieuwe economie aan o.m. de Hogeschool van Amsterdam, adviseur en auteur van 2 boeken. ieder op hun eigen manier geven zij invulling aan de existentiële aard van de transitie naar een nieuwe economie.

Kees en Shinta schreven samen Thrive - Fundamentals for a new economy waarin zij de hardnekkige mythen van het kapitalisme doorbreken met vernieuwende perspectieven op de economie.

In dit boek wordt de essentie van hun gedachtegoed geschetst waardoor je in één keer bij bent op het gebied van alle nieuwe denkrichtingen: de donuteconomie, de welzijnseconomie, de regeneratieve economie, de gemene goed-economie, de boeddhistische economie, de lokale economie en de postgroei-economie. Daarnaast gaan ze met deze denkers in gesprek over de concrete stappen naar wezenlijke economische vernieuwing. Zo bieden zij lezers de grondbeginselen voor een nieuwe economie, waarin niet de groei van welvaart, maar het welzijn van onze wereld centraal staat.

Meld je aan >