De studiekeuze van je zoon of dochter vraagt heel wat uitzoekwerk. Heeft jouw kind een studierichting of opleiding op het oog? Dan vind je het als ouder vast ook belangrijk om de kwaliteit te vergelijken. Waar in het land staat deze opleiding goed aangeschreven? Welke hogescholen scoren het hoogst op kwaliteit? En hoe wordt dit eigenlijk gemeten? In deze blog vertel ik hoe we bij de HZ University of Applied Sciences de kwaliteit van ons onderwijs - voortdurend - toetsen.

{{cta('cc330524-18de-4a50-a934-baa4e9eb485c','justifycenter')}}

Opleidingen en cursussen: interne evaluaties


Bij de HZ kijken alle opleidingen ieder kwartaal met een kritische blik naar het geleverde onderwijs. Is dat van het niveau dat de HZ nastreeft? Wat kan er nog verbeterd worden? Daarnaast zijn er een auditcommissie en een toetscommissie die het lesprogramma, de kwaliteit van het docententeam en van de toetsen, en het niveau van afstuderen beoordelen. Ook onze studenten hebben een belangrijke stem: zij worden betrokken bij de resultaten van de onderzoeken en praten mee over verbeterplannen. Tenslotte heeft iedere opleiding een opleidingscommissie, waarin studenten en docenten samen adviseren over alles rondom kwaliteit. Als er uit een evaluatie verbeterpunten naar voren komen, pakt de opleiding deze meteen op. Grotere veranderingen die meer tijd vragen, neemt de opleiding op in een verbeterplan.

Onderzoek en opleidingen: externe evaluaties

We nemen onszelf graag uitgebreid onder de loep, maar de HZ kan ook rekenen op kwaliteitsmetingen van externe partijen. Zo is de manier waarop een hogeschool omgaat met kwaliteit het onderwerp van de ITK, de instellingstoets kwaliteitszorg. Dit is de grootste accreditatie voor een onderwijsinstelling en al jaren wordt de HZ als uitstekend bestempeld. Verder beoordeelt de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) de kwaliteit van het onderwijs, de studiebegeleiding en de faciliteiten. Alle HZ-opleidingen zijn geaccrediteerd en opgenomen in het CROHO, het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Ook ons praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd in meerdere onderzoekscentra, wordt geëvalueerd. Eens per zes jaar beoordeelt een visitatiecommissie of de kwaliteit van het onderzoek voldoet aan de landelijke richtlijnen van de Vereniging Hogescholen.

Studenttevredenheid: enquêtes

Alle opleidingen en hogescholen worden jaarlijks door de eigen studenten beoordeeld in de Nationale Studenten Enquête (NSE). De resultaten vormen de basis voor de landelijke Keuzegids hbo. Bij de HZ gebruiken we de NSE-uitkomsten altijd om ons onderwijs te verbeteren en de tevredenheid van onze studenten te vergroten. En met succes: al meer dan tien jaar staat de HZ in de top drie van beste middelgrote hogescholen in Nederland. Ook nadat studenten afgestudeerd zijn, blijft hun mening van belang. Ons alumni-onderzoek laat al jaren zien dat afgestudeerden zich met hun HZ-opleiding uitstekend voorbereid voelen op hun werkende leven. Deze waardering zien we ook terug in de HBO-Monitor, het landelijke onderzoek onder afgestudeerden naar de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over de HZ en onze opleidingen? Of volgen hoe toekomstige studenten samen met hun ouders op zoek gaan naar een passende studie en hogeschool? Lees dan het online magazine voor ouders!

{{cta('2c1397dd-ab2c-40ef-a11c-ce81b56aad81')}}


Laatst aangepast op: 03-07-2024
Delen: