Met zijn vwo-diploma volgt Lars de hbo-opleiding Watermanagement aan de HZ in 3 jaar. Een mooie meevaller, maar zeker niet de enige reden om voor het hbo te kiezen. "Op het hbo werk ik in de praktijk en maak ik zichtbare impact."

Dankzij je vwo-diploma volg je de opleiding Watermanagement in 3 jaar tijd. Hoe heb je je eerste jaar ervaren?

“Daar kijk ik heel positief op terug. In het begin vond ik het best even spannend. Je slaat toch een jaar over. Daar kwam bij dat ik me door de lockdown minder goed kon spiegelen aan de andere studenten. Dus wat was mijn niveau precies? Had ik de basis voldoende onder de knie? Toen ik stage ging lopen bij ZLTO spookten die vragen wel door mijn hoofd. Gelukkig draaide ik meteen goed mee. Dat wat had ik geleerd had bleek prima aan te sluiten op de praktijk. Van mijn collega's kreeg ik meteen goede feedback. Dat gaf me vertrouwen dat het wel goed zat.”

Waarom koos je als vwo’er voor hbo in plaats van de universiteit?

“Tijdens het oriënteren heb ik zowel universiteiten als hogescholen bezocht. Bij de universitaire opleidingen Watermanagement vond ik dat de projecten erg gericht waren op kleinschalige onderzoeksgebieden. Terwijl ik meer opleef bij projecten met een grotere en meer zichtbare maatschappelijke impact. De projecten van de HZ staan midden in het maatschappelijke veld. Het is praktijkgerichter en gaat meer uit van samenwerking met bewoners, bedrijven en organisaties. Juist van dat aspect word ik heel blij. Dat heb ik tijdens mijn stage maar weer gemerkt.”

Speelde de verkorte route een belangrijke rol in je keuze voor de HZ?

"Natuurlijk is het fijn dat die mogelijkheid er was, maar ik heb echt gekozen op de inhoud van de opleiding. Ik heb zelfs nog even getwijfeld of ik de opleiding in 3 of 4 jaar wilde volgen. Ik heb erover gesproken met docenten van de HZ en met mijn ouders. Ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik het aan zou kunnen. Toen dacht ik: ik ga er gewoon voor. Nog altijd ben ik er erg blij mee. Het gaat me goed af. Ook dankzij de goede hulp van mijn docenten. Die zijn heel benaderbaar en behulpzaam."

Hoe zag je stage bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie eruit?

“Bij ZLTO hield ik me bezig met het BedrijfsBodemWaterplan. In dit project krijgen boeren en tuinders advies over duurzaam bodem- en waterbeheer. Dankzij een tool vol bodemgegevens is per perceel nauwkeurig te zien welke methodes kansrijk zijn. Ik kreeg veel vrijheid om bijeenkomsten te bezoeken en presentaties te houden. Ik heb veel kunnen samenwerken met ondernemers en organisaties. Op professioneel vlak ben ik enorm gegroeid in die maanden. Ik had geen betere stageplaats kunnen treffen. ”

Wat vind je zo interessant aan Watermanagement?

“Het mooie aan Watermanagement vind ik de wisselwerking tussen sociale en geografische elementen. Het is interessant om te zien hoe water, natuur en de mens elkaar beïnvloeden en met elkaar verweven zijn. Om creatieve oplossingen te bedenken om het evenwicht te behouden. Als watermanager ben je meer een generalist. Je maakt een schets, maar je hebt specialisten nodig om het samen in te kleuren. Dat is de samenwerking weer waar ik zou van hou. Het mooie aan dit vak is dat je de gevolgen van beleid of gedrag terugziet in het veranderende landschap. Dat je kunt verklaren wat er gebeurt en dat je het kunt bijsturen. Sinds ik Watermanagement studeer, kijk ik met een andere blik naar onze natuur en naar de manier hoe we steden inrichten.”

Vanwege de vwo-route volg je de opleiding in het Engels. Gaat dat je goed af?

“Mijn Engels was goed genoeg toen ik aan deze opleiding begon, maar het kon nog stukken beter. Voordat ik begon, heb ik mijn Engels nog wat bijgespijkerd. Toch haal je de meeste winst door het gewoon te gaan spreken tijdens je opleiding. Voor mijn stage heb ik enkele keren moeten presenteren voor internationale gezelschappen. Zulke momenten zijn heel leerzaam. In het begin vond ik het wel spannend. Zo’n delegatie lijkt vaak heel gewichtig en serieus, maar ik merkte al snel dat zij net zo goed van een losse benadering en een grapje houden. Dat gaf rust. Juist wanneer ik weet dat ik fouten mag maken, maak ik ze minder.”

Wat wil je na deze opleiding gaan doen?

“Daar ben ik nog niet helemaal uit. Deze opleiding heeft me heel enthousiast gemaakt voor een vervolgstudie: de master River Delta Development. Daarnaast er is nog een andere droom, die dankzij het vele presenteren bij ZLTO weer is aangewakkerd. En dat is leraar Aardrijkskunde. Wie weet wordt het later wel een prachtige combinatie van die twee.”

Lees meer over de opleiding Watermanagement aan de HZ