Micha studeert Global Project and Change Management aan de HZ. De opleiding sluit goed aan op zijn interesses voor sociologie, politiek en duurzaamheid. "GPCM sluit aan op de manier waarop ik graag wil leren."

Waarom koos je voor de opleiding Global Project and Change Management aan de HZ?

“De opleiding kwam eigenlijk als geroepen. Toen ik in havo 4 begon met oriënteren, bestond deze studie nog niet, maar ik bleek er wel naar op zoek te zijn. Ik heb sinds mijn middelbareschooltijd een brede interesse in politiek, sociologie en filosofie, maar ook bètavakken vind ik interessant. Ik zocht een praktijkgerichte opleiding waar deze werelden samenkomen. Toen de HZ startte met de opleiding GPCM, raakte ik geïnteresseerd. Bij de eerste kennismaking was de klik er meteen. Alles wat ik zocht in een opleiding zat hierin.”

Waarom past de opleiding zo goed bij je, los van je interesses?

“Global Project and Change Management sluit aan op de manier waarop ik graag wil leren. Je hebt als groep en als individu veel vrijheid om invulling te geven aan je werk. Het is niet te vergelijken met de traditionele manier van onderwijs, waarbij je in de bankjes zit, ter afsluiting een toets maakt en het dan goed of fout kan hebben. Je volgt cursussen, doorloopt projecten en er is veel ruimte voor discussie en feedback. We maken daarom ook geen toetsen. We sluiten projecten af met een portfolio, waarin je op je werk en op jezelf reflecteert. Bijvoorbeeld in de vorm van een essay. De opleiding draait vooral om je persoonlijke en professionele ontwikkeling over de langere duur. Niet om de vraag of je morgen je onvoldoende naar een voldoende kunt tillen door een antwoord te veranderen. Dat is naar mijn idee hoe een hbo-opleiding zou moeten werken.”

Welke vaardigheden leer je zoal bij GPCM?

“Bij GPCM bestudeer je duurzaamheidsthema’s vanuit veel verschillende disciplines. Economisch, historisch, technologisch, politiek, sociologisch. Maar net zo goed filosofisch. Tegelijkertijd is het een opleiding voor doeners. Daarom is er heel veel aandacht voor projectmanagement, innovatief denken, leiderschap, verandermanagement en dat soort thema’s. Het vak Leadership vind ik ontzettend gaaf, omdat het je als mens erg verrijkt. De ene keer behandelen we onze rol binnen de context van de groep. De andere keer doen we aan tai-chi, yoga, voeren we discussies, of bespreken we documentaires. Zo’n vak klinkt misschien wat onduidelijk, maar het is echt een heel mooi en belangrijk vak.”

Kun je iets vertellen over jullie Inspirational Friday?

“Op vrijdagen hebben we binnen GPCM geen lessen, maar vullen we de dag als groep zelf in. In het begin van het jaar hebben we gezamenlijk een selectie gemaakt van ideeën en projecten die we per semester kunnen uitvoeren. Je kunt daar volledig je eigen draai aan geven. We hebben een clothes swap georganiseerd met aansluitend een documentaire en discussie over fast fashion. Maar we hebben bijvoorbeeld ook beach cleanups uitstaan en een excursie naar Amsterdam, met een cleanup in het kanaal. Het is gaaf om te zien hoe gemotiveerd de groep is om dit soort vrije momenten zo waardevol mogelijk in te vullen. We kunnen echt alle kanten op gaan, maar toch zitten we erg op één lijn.”

Welke eigenschappen heeft een GPCM-student nodig in jouw ogen?

“Naast een brede blik op de wereld, is het belangrijk dat je gemotiveerd bent. Dat wordt vooraf ook duidelijk gemaakt. Je moet meedoen in gesprekken, onderdeel zijn van de discussie. De opleiding komt misschien wat ‘vrijer’ over als bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde. Maar dat zit hem vooral in de ruimte waarin je kunt denken en creëren. De opleiding vraagt echt om aanpakkers. Ook is het belangrijk dat je sociaal bent, je goed kunt samenwerken en je openstelt voor de denkwijze van anderen.”

Hoe ziet de opleiding er globaal uit in 4 jaar tijd?

“De eerste twee jaar zijn opgedeeld in 4 thema’s. Water, energie, voedsel en vitaliteit. Daarin ga je als groep aan de slag met interessante projecten. In je derde jaar volg je een minor en loop je een halfjaar stage. De opleiding drukt je op het hart om voor het buitenland te kiezen. Om daar je kennis en wereldbeeld te verrijken en nieuwe dingen te ontdekken. In je vierde jaar specialiseer je je in een richting naar keuze met verschillende cursussen. Je werkt met je studiegenoten aan een innovatief project of product voor een betere wereld. Tot slot kies je een mooie afstudeerstage.”

GPCM is een vrij brede opleiding. Waar ligt jouw interesse?

“Ik ben vooral geïnteresseerd in sociale en filosofische thema’s. De ideologieën van verschillende groepen mensen vind ik interessant om te bestuderen. Maar ik heb ook een grote interesse voor fashion. Zowel in kledingstijlen en materialen als het systeem dat erachter ligt. Slow-fashion in plaats van fast-fashion, bijvoorbeeld. Op de banenmarkt kun je met GPCM veel richtingen uit. Iedere organisatie heeft tegenwoordig wel een afdeling Sustainability. Maar je kunt ook denken aan het oprichten van een eigen bedrijf. Maar ik ben nog maar kort onderweg, dus ik houd alle opties open.”

Waarom heeft de wereld GPCM-studenten nodig in jouw ogen?

“Problemen zoals klimaatverandering, energietransitie of voedseltekort zijn te complex om vanuit één expertise op te lossen. Je hebt experts nodig uit alle relevante vakgebieden, maar ook professionals die deze mensen samenbrengen en laten samenwerken. Om dat goed te kunnen doen hoef je geen specialist te zijn op ieder vakgebied, maar je moet wel de context begrijpen. GPCM leidt je op tot een creatief denker. Je leert ontzettend veel over leiderschap, management en hoe je verandering in gang zet.”

Wat vind je tot nu toe het meest waardevol binnen je opleiding?

“Ik haal zelf heel veel lering uit de feedback die ik krijg op mijn projecten. Zowel van docenten als medestudenten. Ook al zijn we nog maar kort onderweg, heb ik daar echt al wat van meegenomen in mijn bagage. Dankzij die feedback let ik nu bijvoorbeeld meer op mijn communicatie binnen een groep. Ik kan soms erg direct overkomen. Dat is misschien heel Nederlands. Het is niet bot bedoeld, maar zo kan het wel op iemand overkomen. Zeker bij sensitieve thema’s werkt die directheid soms averechts. Deze opleiding leert je je bewust te zijn van hoe je overkomt op een ander. En hoe je daar zo goed mogelijk mee om kunt gaan.”

Leer je in deze opleiding veel van je medestudenten?

“Absoluut. Je kunt de opdrachten heel breed en creatief aanvliegen. Iedereen heeft weer een andere inkijk, nieuwe ideeën. Je kunt het eens of oneens zijn, dat maakt niet uit. Je ziet ook veel verschil in de manier waarop studenten hun eindproducten vormgeven. Sommigen zoeken het meer in de artistieke of grafische kant. Digital art, een poster of een kunstzinnige mindmap. Zelf heb ik tijdens het vak Leadership bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dichtvorm om op mijzelf te reflecteren. Er zijn allerlei manieren om een onderwerp te belichten. Ik vind het heel tof dat daar binnen deze opleiding ruimte voor is.”

En als je nu minder creatief bent?

“Het is heel waardevol als je een creatieve manier van denken bezit, of dat je het creatief kunt overbrengen. Maar het idee van deze opleiding is niet dat je alle belangrijke eigenschappen van de wereld moet bezitten. Niemand is geweldig in alles. Het zit hem ook in het weten waar anderen je kunnen aanvullen en andersom. Je werkt nooit alleen in een project, dus goed kunnen samenwerken is een veel belangrijkere vaardigheid. En de motivatie hebben om de dingen te leren die de ander je meegeeft.”

GPCM is een internationale opleiding. Moest je wennen aan het studeren in het Engels?

“Nee, voor mij is Engels vrij natuurlijk. Ik ben ermee opgegroeid via online, films, games, boeken en noem zo maar op. Voor studenten die dat wat minder hebben, zijn er cursussen om je Engels naar een hoger niveau te tillen. Ook gaat je niveau vanzelf heel snel omhoog doordat je continu Engels spreekt en leest.”

Waar krijg je energie van binnen je opleiding?

“Van de omgang met de medestudenten en docenten, maar ook de vrijheid om continu nieuwe uitdagingen aan te gaan. Via cursussen, maar ook door lid te zijn van organisaties als de Hogeschoolraad of de Opleidingscommissie. Het is heel tof om je ook buiten de vakken van je opleiding te blijven uitdagen. Ik probeer steeds weer op zoek te gaan naar uitdagingen om bij te leren en nieuwe ervaringen op te doen. Dat kan ik iedere student aanraden.”

Lees meer over de opleiding Global Project and Change Management aan de HZ