Esther volgt de deeltijdopleiding Verpleegkunde aan de HZ. Ze werkt daarnaast in de geestelijke gezondheidszorg op een afdeling Eetstoornissen. "Ik sta dankzij de opleiding veel sterker in mijn schoenen wanneer ik gesprekken voer met cliënten of behandelaren."

Waarom heb je gekozen voor de deeltijdopleiding Verpleegkunde aan de HZ?

"De zorg verandert en dat betekent dat ik me daar ook verder in wil ontwikkelen. Voor mij blinkt de deeltijdopleiding van de HZ uit, omdat ik hier de mogelijkheid heb om flexibel te leren. Je kunt je opleiding zo inrichten dat het zo goed mogelijk aansluit op je persoonlijke situatie."

Hoe divers is de groep met medestudenten?

"Ik kom dankzij deze opleiding mensen tegen uit alle werkvelden tegen en van alle leeftijden. De jongste in de klas is 20, de oudste in de klas is 47. Het is ontzettend leuk om vanuit die verschillende achtergronden met elkaar samen te werken."

Hoe sluit de theorie van de HZ aan op de praktijk?

"De kennis die ik opdoe tijdens deze opleiding is toepasbaar in mijn werk. Op de kliniek Eetstoornissen ben ik vaak bezig met klinisch redeneren. Ik ben me er heel bewust van geworden dat dat meer is dan alleen een probleem en symptomen op te noemen. Ik ben me gaan verdiepen in de literatuur, ik ben gaan leren onderbouwen en dat maakt het gesprek met zowel mijn cliënten als met behandelaren veel sterker."

Waar heb je jezelf het sterkst in ontwikkeld?

"Mijn persoonlijke ontwikkeling richt zich op organisatorische vaardigheden. Doordat ik goed leer onderbouwen en me in de kennis verdiep, durf ik een stap vooruit te nemen. Ik durf me kritisch uit te spreken, het gesprek aan te gaan met collega’s en behandelaren. Ook durf ik de rol van karrentrekker op me te nemen om nieuwe dingen aan te gaan en te implementeren."

Hoe waardevol is deze opleiding voor jou?

"Het is ontzettend waardevol, maar ook vooral heel erg leuk om dat wat ik op school leer, mee te nemen naar de werkvloer. Ik kan andere mensen enthousiast maken en ik voel mezelf veel steviger in mijn rol als verpleegkundige."

Lees meer over de deeltijdopleiding Verpleegkunde aan de HZ