Sabine is afgestudeerd aan de bachelor Watermanagement en studeert nu aan de master River Delta Development.

Waarom heb je gekozen om na je bachelor de master River Delta Development te gaan studeren?

"Ik wilde graag een mastertitel behalen, zodat je op de werkvloer nauwelijks nog een plafond boven je hebt en je daardoor op alle leuke functies kunt solliciteren. Tijdens mijn bachelor heb ik een heel theoretisch verdiepend vak aan de universiteit gevolgd. Dat vond ik niet de meest leuke manier van leren, ik miste de link met de praktijk. Deze specifieke master is heel uniek. We studeren maar één dag in de week in de klas en de overige tijd vanuit de living labs. In de living labs wordt gewerkt aan innovatieve projecten. Door de nauwe samenwerking met onderzoeksgroepen, stakeholders, organisaties als Rijkswaterstaat en de Waterschappen, kunnen we alles wat we leren direct toepassen in de praktijk. Je brengt de theorie als het ware naar de praktijk en dat vind ik veel leuker! Na het afronden van deze opleiding ontvang je een WO-diploma, dat was voor mij een belangrijke voorwaarden."

Wat wil je na je afstuderen gaan doen?

"Ik ben opgeleid om veranderingen te faciliteren en ik wil iets gaan doen waar dat sterk in terugkomt. In welke rol precies, dat weet ik nog niet. Wel weet ik dat ik graag wil starten in een baan met een sterk internationaal karakter. Bijvoorbeeld binnen een Nederlands bedrijf met een sterk internationale focus. Het lijkt me interessant om betrokken te zijn bij veranderingen met betrekking tot klimaatadaptatie. Over de gehele wereld is er een enorme waterproblematiek en dat zal alleen maar groter worden. Ik wil mensen écht kunnen helpen!"

Hoe was de doorstroom naar de master River Delta Development?

"Heel goed! Deze master sluit goed aan op de bachelor Watermanagement. Tijdens de bachelor heb ik veel geleerd wat ik in de master weer kan toepassen. Ik merk dat ik nu heel makkelijk dingen oppak, ze herken en onderlinge relaties kan leggen. Wat ik tijdens de bachelor heb geleerd, daar heb ik nu profijt van."

Wat houdt de master in? Wat leer je tijdens je opleiding en wat voor vakken volg je?

"Het unieke aan deze masteropleiding is dat je drie semesters op drie verschillende locaties volgt. Elk semester behandel je een ander watersysteem en dat maakt de opleiding heel divers. In Middelburg ligt de focus op het kustsysteem. Je volgt er lessen in interventies, systeemdenken en over de regering. In het tweede semester in Velp ligt de focus op het riviersysteem. Je volgt vakken als erosie en internationaal riviermanagement. In het derde semester in Rotterdam ligt de focus op water in de stad. Van wateroverlast in de stad tot klimaatadaptatie in de stad. Tijdens de opleiding nemen ze je mee door heel de delta; je ontdekt al de verschillende aspecten en problematieken. Waarbij je leert om de verschillende interesses en perspectieven van stakeholders met betrekking tot de ontwikkeling van rivierdelta te begrijpen. Het is een heel leuk vakgebied en zeker in de toekomst zó nodig!"

Lees meer over de master River Delta Development