De master is een joint degree van HZ University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein en Hogeschool Rotterdam: hoe heb je deze opleiding ervaren?

“Toen ik begon was de opleiding River Delta Development net nieuw. De start was daarom wat chaotisch, voor zowel de docenten als de studenten. Vanwege de samenwerking tussen de drie hogescholen waren er allerlei nieuwe systemen die nog gecentraliseerd moesten worden. Maar na een half jaar had iedereen wel door hoe alles werkte. Tegen het eind van de master voelde het écht als één kennisinstelling.”

Wat is er waardevol aan het feit dat dit een joint degree is?

“De samenhang van de stof die je krijgt is heel erg waardevol. Het gaat namelijk door het hele deltagebied heen. Omdat je overal steeds naartoe verhuist, krijg je een goed beeld van de problemen die er in die regio zijn. Het maakt de urgentie tastbaar.”

Kun je van elke hogeschool kort vertellen wat je daar hebt geleerd?

“In Middelburg leerden we vooral onderzoeksvaardigheden, maar ook hoe je onderzoek doet met verschillende stakeholders. Want als je de Schelde uit wilt diepen, heb je weer te maken met afspraken die gemaakt zijn met de haven van Antwerpen. Dat zijn complexe systemen waar je over leert.

In Arnhem leerden we die complexe systemen nog beter begrijpen en bespreekbaar maken. We hebben ook een excursie naar Duitsland gemaakt en veel gastcolleges gekregen. Dan hoor je meteen hoe al die verschillende stakeholders met de toekomst bezig zijn en dat ze ons hard nodig gaan hebben. Dat stukje waardering is fijn.

Ook in Rotterdam was de focus net weer anders: het is een grote stad, een heel andere omgeving dan Arnhem of Middelburg. Je leert daar veel meer over het sociale aspect en hoe mensen met verschillende achtergronden verschillend reageren op klimaatverandering.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Welk onderdeel van je studie sprong er wat jou betreft uit?

“Ik vond het heel leuk om steeds met een groep studenten onderling samen te werken. Dankzij de verschillende achtergronden kom je tot hele nieuwe inzichten. Daar ga je dan mee aan de slag en die samenwerking is echt een meerwaarde.”

Wat was voor jou de meerwaarde van de praktijkgerichte insteek van deze master?

“Mij helpt het om dingen meteen toe te passen. Wanneer je iets hoort in een les komt het wel binnen, maar voordat het landt en je écht doorhebt wat het inhoudt, wil ik het toepassen. Door de onderzoeken open te houden kun je zelf je richting kiezen. Dan kan je zelf aan de slag met wat werkt en wat er niet werkt. Dat helpt echt om het te begrijpen.”

Bij welk bedrijf ben je gaan werken?

“Meteen na de master vond ik een baan. Ik werk nu bij Aveco de Bondt, een ingenieursbureau dat zich vooral richt op water- en infrastructuur. Ik zit op de afdeling vergunningen en omgevingsmanagement. Het sluit heel mooi aan op de master.”

Wat is jouw advies aan anderen die deze master overwegen?

“Het is een vrij brede master, waarin samenwerking en communicatie erg belangrijk zijn. Vergeet niet het informele contact met je medestudenten te onderhouden. Ga bij elkaar langs om je ontwerp uit te werken voor een onderzoek. Of een biertje te drinken, dat maakt het leuk. Ik heb nu nog steeds goed contact met de studenten van mijn master.”

Lees meer over de master River Delta Development aan de HZ