Marvin volgt de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde aan de HZ. Hij combineert dit met zijn werk als Mechanisch Teamleider bij de Sloecentrale in Vlissingen-Oost. “De opleiding is een fantastische aanvulling op de praktijkervaring die ik al had. Het voelt alsof ik mijn werkzame jaren nu verzilver.”

Marvin, kun je kort iets vertellen over jouw functie binnen de Sloecentrale?

“Ik geef sinds drie jaar leiding aan het mechanische team van de energiecentrale. We houden ons bezig met onderhoud, storingen en innovatieve oplossingen. Wij zijn in deze tijd natuurlijk volop bezig met innovaties op het gebied van de energietransitie. En we zoeken constant naar manieren om nog flexibeler in te kunnen springen op schommelingen: in vraag en aanbod uit de markt, maar ook in de onvoorspelbaarheid van wind- en zonne-energie. Ontzettend uitdagend werk!”

Hoe is de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde op jouw pad gekomen?

“Een hbo-diploma Technische Bedrijfskunde was een voorwaarde om deze functie te kunnen uitoefenen. En ik wilde hier heel graag werken, dus één en één is twee. De Sloecentrale gaf mij de kans om de opleiding te volgen in een leer-werktraject. In mijn vorige baan had ik al jaren praktijkervaring opgebouwd in deze wereld, maar op mijn papiertje stond nog steeds LTS vbo-C. De opleiding is een fantastische aanvulling op de praktijkervaring die ik in al die jaren heb opgebouwd. Het voelt alsof ik mijn werkzame jaren nu verzilver.”

Het interview gaat verder onder de slider.

Foto met zij aanzicht van Marvin, deeltijd student Technische Bedrijfskunde die uitkijkt over de bouwplaats
Foto Marvin, deeltijd student Technische Bedrijfskunde in een machinekamer
Portret Marvin, deeltijd student Technische Bedrijfskunde met uitzicht op de bouwplaats
Portret Marvin, deeltijd student Technische Bedrijfskudne op een bouwplaats

Op welke manier verrijkt deze opleiding de praktische basis die je al had?

“Technische Bedrijfskunde leert je heel breed te denken. Niet alleen op technisch vlak, maar bijvoorbeeld ook in strategie, visie, organisatie, recht en risicoanalyse. Dankzij mijn opleiding kom ik veel meer met die terreinen in aanraking. In mijn dagelijkse werk ben ik een schakel tussen de werkvloer en het management. De kennis van de organisatie helpt me enorm bij het onderbouwen van keuzes richting de werkvloer. De opleiding leert me op een bredere manier naar het bedrijf te kijken.”

Je teamleden gaven aan dat ze je zien groeien op de werkvloer. Zie je dat zelf ook zo?

“Ze kunnen natuurlijk ook niet anders zeggen, haha! Zonder gekheid: het leuke van deze opleiding is dat je veel facetten snel in de praktijk kunt brengen. Op het gebied van procesoptimalisatie en probleemoplossing heb ik bijvoorbeeld kennis gemaakt met de methode Design Thinking. Een speelse manier om problemen op te lossen door de klant centraal te stellen. Ik vind het gaaf om zo’n methode vervolgens toe te passen op langlopende problemen uit de praktijk. Maar ik merk ook dat ik gegroeid ben in het presenteren en visualiseren van informatie richting mijn team.”

Op welke manier biedt je werkgever je de ruimte om je praktijkopdrachten goed uit te kunnen voeren?

“De stimulans vanuit het bedrijf is ontzettend groot. Ze doen er in de eerste plaats alles aan om collega’s verder op te leiden via leer-werktrajecten. Dat zie ik ook terug in de ruimte en hulp die ik vervolgens krijg. Een deeltijdopleiding draagt bij aan het collectief en zo wordt het ook intern uitgedragen. Het is win-win. Dat geeft een prettig gevoel, want ik moet best vaak een beroep op collega’s doen. Ook van hen voel ik support en dat is heel prettig.”

Hoe zorg je voor een goede balans tussen studie, werk en privé?

“Als je aan een opleiding naast je werk begint weet je dat het op momenten zwaar zal zijn. Wat ik iedereen kan aanraden: maak daar thuis goede afspraken over en schets samen een reëel beeld. Ik studeer doordeweeks in de avonduren, wanneer de kinderen op bed liggen. Het weekend probeer ik zo veel mogelijk vrij te houden voor mijn gezin en het voetbalteam van mijn zoontje. Op maandag zit ik op school. Maar ook dan draait de wereld gewoon door, dus in de dagen daarna krijg ik die dag vaak wel op m’n bord.”

Hoe bevalt de omgang met de docenten van HZ?

“Heel prettig. We staan voor elkaar open en we leren van elkaar. Ik vind dat daar een soort wederkerigheid in moet zitten. In het begin van de opleiding heb ik enkele docenten uitgenodigd op de Sloecentrale voor een uitgebreide rondleiding. Dat zorgt ervoor dat je van begin af aan dezelfde taal spreekt. En later hebben we hier een lesdag assetmanagement gehouden voor de medestudenten. Het hele bedrijf stelt zich dan open op zo’n dag. Dat geeft wel een gevoel van trots.”

Ook aan dit interview zat een uitgebreide rondleiding vast. Waar komt jouw enthousiasme vandaan om over je werk en je opleiding te vertellen?

“Ik vind het mooi om mijn liefde voor het vak uit te dragen. En om jongeren en collega’s te stimuleren om door te groeien. Vorig jaar gaf ik bijvoorbeeld voorlichting aan mbo-studenten op Scalda. En ook op de werkvloer probeer ik het goede voorbeeld te geven, zodat anderen zich gestimuleerd voelen om door te leren. Je zult me op het werk dus niet snel horen zeuren wanneer ik het even zwaar heb met de opleiding. Ik blijf graag positief.”

Werk je prettig samen met medestudenten?

“Absoluut. Aan de ene kant is de opleiding heel flexibel in te richten, waardoor iedereen zijn of haar eigen pad kan uitstippelen. Maar als we op maandag allemaal op school zijn, zoeken we elkaar ook echt op. We wisselen ervaringen uit en helpen elkaar waar nodig. Met één medestudent werk ik heel intens samen. Vaak schrijven we gezamenlijk aan hetzelfde eindproduct. Dat verslag moet dan wel twee keer zo uitgebreid zijn en we moeten duidelijk aangeven wie welk deel van het werk heeft gedaan. Door samen te werken blijf je scherp. Je wil het niet alleen goed doen voor jezelf, maar ook voor de ander.”

Lees meer over de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde aan de HZ