Social Work: Rieteke wil graag mensen helpen

Waarom heb je gekozen voor de opleiding Social Work?

"Allebei mijn ouders werken in de sector, waardoor ik heb gezien hoeveel voldoening het beroepenveld geeft en hoe gelukkig ze ervan worden. Toen op de Open Dag was ik eigenlijk gelijk verkocht."

Wat vind je bijzonder aan de opleiding?

"Ik wil heel graag mensen helpen en daarmee de wereld een beetje beter maken. Er zijn heel veel mensen die heel veel kunnen, maar die net dat steuntje in de rug nodig hebben. Ik wil dat heel graag geven, zodat hun tot hun ware potentie kan komen en echt gelukkig kunnen zijn. Met de opleiding Social Work leer ik precies dit te doen."

Waar zou je graag willen werken na je afstuderen?

"In de toekomst zie ik mezelf werken binnen de geestelijke gezondheidszorg werk, de GGZ, of de psychiatrie. Tijdens mijn opleiding Social Work heb stage gelopen bij het Equicentrum de Kraaghoeve. Daar krijgen mensen met een psychiatrische problematiek therapie met paarden. Dat is echt mijn droomboon."

Lees meer over de opleiding Social Work aan de HZ