De master is een joint degree van HZ University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein en Hogeschool Rotterdam: hoe heb je deze opleiding ervaren?

“Dankzij de samenwerking van drie verschillende kennisinstellingen dek je met River Delta Development een afwisselend gebied: het kustgebied, rivierengebied en het stedelijk gebied, oftewel de drie kernonderdelen van de delta. Omdat je een half jaar aan iedere hogeschool studeert, zijn we ook steeds naar de stad van de opleiding verhuisd. Dat was hartstikke leuk, want je woont middenin het gebied dat je bestudeert. Vanuit Middelburg fiets je zo naar de zee.”

Wat is er waardevol aan het feit dat dit een joint degree is?

“De focus is per hogeschool verschillend. Rotterdam focust op stedelijk water en stedelijke transities, terwijl Zeeland veel meer kijkt naar verzilting, verdroging en de stijging van de zeespiegel. En ook het rivierengebied is weer een gigantisch gebied dat zich onderscheidt. De gebieden kun je niet vanuit een centraal punt overzien. De joint degree speelt hier goed op in: je leert de delta vanuit drie verschillende oogpunten begrijpen. Bovendien doe je centrale kennis op die je globaal kunt toepassen.”

Kun je van elke hogeschool kort vertellen wat je daar hebt geleerd?

“Middelburg ligt middenin de Zeeuwse delta. Daar leer je echt hoe je de kust kunt beschermen tegen stormen door middel van duurzame, multifunctionele dijken. Je zoekt naar combinaties met kustbescherming, zoals zilte teelt en energiewinning. Elke ingreep heeft invloed op de maatschappij en je leert meteen hoe complex iedere transitie is.

Bij Van Hall Larenstein ligt de focus op het stroomgebied van de Nederrijn. Hier heb je te maken met rivierwaterstanden die in een rap tempo stijgen door extreme neerslag, terwijl op het volgende moment landbouwgebieden verdorren door aanhoudende droogte. Hier leer je systemen bedenken die adaptief zijn en een oplossing bieden voor de uitersten van klimaatverandering.

In Rotterdam valt deltamanagement veel meer samen met people management. Je focust op een stedelijke delta in een dichtbevolkt gebied, waarbij je ook moet denken aan onderwerpen als inclusiviteit en armoede.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Welk onderdeel van je studie sprong er wat jou betreft uit?

“Eén van de meest impactvolle onderdelen was de geschiedenis van de Watersnoodramp in 1953. Als je onder de zeespiegel woont, maakt dat veel impact. Je spreekt met overlevenden en ziet de doorbraakplekken. Dat was heel leerzaam.

Een ander bijzonder moment was een korte documentaire die ik gemaakt heb over de IJssel. Van Kampen tot Westervoort heb ik betrokkenen geïnterviewd en zo een heel nieuw beeld gekregen van wat de rivier voor deze mensen betekent. En dat is veel meer dan je in eerste instantie denkt.”

Bij welk bedrijf ben je gaan werken?

“Ik werk als onderzoeker duurzaam rivierbeheer bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, binnen het lectoraat Sustainable River Management. Net als de master gaat het over rivieren. Ik doe nu bijvoorbeeld onderzoek naar het onttrekken van plastic uit de Mekong rivierdelta in Vietnam. Maar ik ben nog lang niet uitgestudeerd en hoop op dit onderwerp te kunnen promoveren.”

Wat is jouw advies aan anderen die deze master overwegen?

“Als je je bezig wilt houden met zeespiegelstijging, klimaatverandering, toenemende droogte, maar ook gebied- en transitiemanagement, dan raad ik deze opleiding aan. Het is een praktische opleiding, voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Het masterniveau daagt je echt uit een stapje extra te zetten.”

Lees meer over de master River Delta Development aan de HZ