Via de opleiding Leraar Basisonderwijs wil Sigrid juf worden in het speciaal onderwijs. Ze geniet enorm van het voor de klas staan. "Wanneer de klas iets bereikt door samen te werken, dan maakt dat me trots."

Met welk doel ben je de opleiding Leraar Basisonderwijs gaan doen?

"Na mijn opleiding wil ik graag in het speciaal onderwijs werken. Gewoon als leerkracht, het liefst in de middenbouw en anders in de bovenbouw."

Wat maakt je trots wanneer je voor de klas staat?

"Ik ben vooral erg trots op mijn leerlingen als ik zie dat ze samen iets heel goed oppakken. Zeker wanneer je ziet dat ze stappen maken op een gebied waar ze voorheen meer moeite mee hadden, zoals bijvoorbeeld samenwerken. Wanneer je merkt dat je echt iets met de klas bereikt, dan maakt dat je blij en trots."

Hoe veelzijdig is het vak van leerkracht op de basisschool?

"Het vak houdt veel meer in dan alleen voor de klas staan. Het is ook niet zo dat je van 08.30 tot 15:00 lesgeeft en dat het dan goed is geweest. Je bent bezig met de leerlingen, je stelt plannen op om kinderen te begeleiden in bepaalde vakken. Je bent bezig met gedrag, ontwikkeling of problemen. Of gewoon extra hulp omdat ze dat nodig hebben. En je bent naast juf of meester ook een beetje EHBO'er, zorgverlener, sociaal werker en de clown. Je bent alles in één."

Lees meer over de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de HZ