Wat is je naam en functie?

“Ik ben Ellen de Neef (57) en lid van het College van Bestuur bij Elevantio. Deze organisatie is ontstaan uit een fusie van vier schoolbesturen en met 39 aangesloten scholen het grootste schoolbestuur voor het primair onderwijs in Zeeland.”

Wat is het belang van de opleiding Leraar Basisonderwijs in deeltijd voor scholen?

“Ik ben een groot voorstander van het opleidingstraject tot Leraar Basisonderwijs in deeltijd. Als werkgever zijn wij voortdurend op zoek naar leraren en zijn we juist gebaat bij mensen die wat ouder zijn en de nodige ervaring meebrengen. Je merkt dat deze studenten niet rechtstreeks uit de schoolbanken komen, maar hun praktijkervaring meebrengen en vertalen naar het onderwijs. Vaak zijn we al bekend met mensen die er in het onderwijs bovenuit springen, bijvoorbeeld in hun rol als onderwijsassistente. Het is fijn als medewerkers zich blijven ontwikkelen. En hoe meer zij werken aan hun professionalisering, hoe beter scholen ermee gediend zijn. Daarnaast is de combinatie werken-leren een fijne manier voor mensen die afhankelijk zijn van een inkomen, maar wel de wens hebben zich om te scholen tot leraar. Andersom biedt deze studie het onderwijs kansen om tijdens het traject te ontdekken waar de kracht ligt van de toekomstige leerkracht.”

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Hoe kan een deeltijdstudent deze opleiding combineren met zijn of haar werk?

“Als deeltijdstudent moet je een concessie willen doen om te investeren in je ontwikkeling. Als je fulltime werkt, kun je een opleiding als deze er niet zomaar naast doen. Het vraagt meer van een student dan alleen de aanwezigheid gedurende de stageperiode. Dat kan betekenen dat je misschien iets minder moet gaan werken om deze nieuwe ontwikkeling een kans te geven. Het is en blijft een pittig vak. Als leraar sta je van het begin tot het einde van je werkdag ‘aan’."

Voor wie is deze opleiding geschikt?

“Voor mensen die willen doorgroeien. Voor pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld. Maar ook voor andere professionals. Deze opleiding is verder een mooi alternatief voor mensen die de Zij-instroom in Beroep hadden willen doen, maar die geen hbo bachelor- of wo-diploma hebben.”

Wat is het belang voor iemand die al werkt om ‘terug naar de schoolbanken’ te gaan?

“Je groeit door als mens, gaat een nieuwe uitdaging aan en daardoor blijf je in ontwikkeling. We zien dat vooral onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang een stap verder willen. Dan biedt de studie Leraar Basisonderwijs in deeltijd mooie kansen. Vaak kunnen wij, daar waar er sprake is van kinderopvang en onderwijs in één gebouw, in de praktijk al zien of iemand potentie heeft. Ze laten dan vaak al meer van zichzelf zien dan hun taakomschrijving beschrijft. Die medewerkers moet je belonen voor hetgeen dat ze al doen en een nieuwe kans geven. Hoe meer mogelijkheden we hebben om mensen op te leiden en door te laten groeien tot leerkracht, hoe beter dit is voor de toekomst van het onderwijs!”

Kun je de geleerde kennis al direct toepassen in de praktijk?

“Ja! Het is juist ontzettend belangrijk dat je de opgedane kennis gelijk toepast in de praktijk. Ik ben ook een groot voorstander van de Opleidingsschool Zuidwest, waar deeltijdstudenten door zowel schoolopleiders van de basisscholen als instituutsopleiders van de opleiding Leraar Basisonderwijs worden opgeleid. De component ‘leren op de werkplek’ is steeds groter geworden en daar leer je als student zo veel van. Voor de student is gelijk duidelijk: dit wordt er van mij gevraagd en dit kan ik bieden. Andersom zie je als team de potentie van een student en kun je hulp bieden als het even niet goed gaat.”

Wat is jouw advies aan iemand die Leraar Basisonderwijs in deeltijd overweegt?

“Oriënteer eerst goed: is dit echt wat ik wil? Scholen zijn bereid om je een paar dagen op sleeptouw te nemen. Maak kennis met het vak en als je een grote overstap gaat maken: maak een goede afweging voor de investering die je gaat doen. Wat doe ik ernaast en ga ik dat volhouden? Bij deze keuze helpen we je als school en werkgever graag op weg. Hoe erg ik ook sta te popelen om nieuwe mensen, het moet wel realistisch zijn. Maar als je gemotiveerd bent om het te doen, stap in de opleiding en ga ervoor!”

Lees meer over de opleiding Leraar Basisonderwijs in deeltijd aan de HZ