In 2022 rondde je de opleiding Engineering (met studierichting Commercial Engineering) af aan de HZ. Wat doe je nu?

“Momenteel studeer ik in Eindhoven aan de TU/e en volg ik de master Innovation Management. Dit kun je eigenlijk zien als een vervolg op Commercial Engineering. Waar de HZ heel praktijkgericht is, ben ik nu meer bezig met theorie.”

Waarom heb je na je havo gekozen voor de opleiding Engineering?

“Ik ben al sinds mijn jongere jaren geïnteresseerd in het ontwerpen en maken van producten. Ik heb zelf sieraden gemaakt, maar ook computerkeyboards, kleding en machines. Op de middelbare school koos ik om die reden al voor het Technasium. De hbo-opleiding Engineering was voor mij een logische volgende stap. De opleiding paste heel goed bij me, omdat hij erg praktijkgericht is. En ik leerde er de skillsets om een ontwerp ook in grotere aantallen te kunnen produceren. Het samenwerkende aspect sprak me ook erg aan. Samen met medestudenten ben je veel bezig met het creatief oplossen van problemen.”

In je laatste studiejaar koos je voor de studierichting Commercial Engineering. Waarom die richting?

“De ondernemende kant heb ik altijd interessant gevonden. De vraag hoe bedrijven tot hun keuzes komen. En hoe ze ervoor zorgen dat iets een commercieel succes wordt. Commercial Engineering helpt je om dit soort vragen te beantwoorden. Met deze studierichting heb ik mijn horizon kunnen verbreden. In de 5 jaar Technasium en de eerste 3 jaar hbo lag de focus vooral op product engineering. Toen ik mijn specialisatie kon kiezen, zocht ik bewust een nieuwe richting om te ontdekken.”

Is het juist de combinatie van ondernemen en techniek die Commercial Engineering voor jou zo interessant maakt?

“Ja. Mijn interesse ligt bij primair in de wereld van Engineering. In vergelijking met een algemene commercieel georiënteerde opleiding, is de techniek bij Commercial Engineering echt overal in verweven. Je past je kennis toe over ontwerp en ontwikkeling, je weet welke processen engineers doorlopen, wat er mogelijk is en wat niet. Die kennis is heel waardevol, zeker in business-to-business.”

Hoe zag je studierichting Commercial Engineering eruit?

“Ik heb bijvoorbeeld veel geleerd over onderhandelen, verkopen en marketing. Het meeste plezier haalde ik uit de projecten met echte bedrijven. Hierbij adviseer je bedrijven bij het oplossen van een probleem of het onderzoeken van kansen. Zo hebben we een bedrijf geadviseerd bij het introduceren van een nieuw product in hun portfolio. We onderzochten of het product concurreert met andere producten uit het aanbod van het bedrijf. Maar we keken bijvoorbeeld ook of het plan aansloot bij de identiteit en de strategie van de onderneming. Om uit te zoeken of het nieuwe product financieel haalbaar was. Hiervoor kregen we inzage in de echte verkoopcijfers van het bedrijf en hadden we toegang tot de engineers en de financiële afdelingen."

Kun je iets vertellen over je ervaringen met je stage?

“Mijn oriënterende stage heb ik doorlopen bij een bedrijf dat lampen ontwerpt en verkoopt. Ik heb die stage aangepakt om zo veel mogelijk facetten van het bedrijf te leren kennen. Ik heb geholpen met het ontwerpen van lampen, meegedraaid in de logistieke kant, aan kwaliteitscontrole gedaan en geassisteerd in de productie. En ik ben met een collega naar Frankrijk gereden om daar een klant te helpen. Mijn stage heeft mij een beter inzicht gegeven in de bedrijfsmatige kant. Heel leerzaam en waardevol.”

Hoe is HZ je bevallen als hogeschool?

“Ik heb de HZ als heel flexibel en open ervaren. Dit komt voornamelijk door de docenten. Door de jaren heen leerde ik docenten op een meer persoonlijk niveau kennen, wat erg leuk was. Ik kon daardoor op een goede en leerzame manier met ze discussiëren. Als student word je gestimuleerd om samen met je klas in een ruimte te zitten. Zodat je met elkaar kunt overleggen, maar ook vanwege het sociale aspect. Deze ruimtes zijn er speciaal voor de opleiding Engineering. Samen met je medestudenten mag je ze naar eigen inzicht indelen en vormgeven. Zo voelt iedereen zich een beetje eigenaar van de eigen werkruimte. Dat vind ik wel speciaal.”

Zijn er activiteiten waar je met plezier op terugkijkt?

Ja, er worden op de HZ veel bijzondere activiteiten aangeboden waar je aan mee kunt doen. Er is bijvoorbeeld een studententeam waarmee je kunt werken aan een boot op zonne-energie. Daar rijden ze ook wedstrijden mee. Ook waren er jaarlijks twee uitwisselingsmogelijkheden naar Shanghai. Hier assisteer je een maand lang een docent van je opleiding bij het geven van een vak. Een unieke kans, want dit zie je echt niet op iedere opleiding en hogeschool. Ik heb de mogelijkheid met beide handen aangepakt. Het was een onvergetelijke ervaring!”

Lees meer over de opleiding Engineering en de verschillende studieroutes aan HZ