Sannah koos voor de opleiding Civiele Techniek aan de HZ. Ze volgt deze hbo-opleiding in 3 jaar dankzij haar vwo-diploma. In deze video vertelt ze over haar verkorte traject, over de opleiding en over haar passie voor civiele techniek.

Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Als jij Civiele Techniek in een paar zinnen moet omschrijven ...

“De opleiding Civiele Techniek draait om het ontwerpen, onderhouden en het bouwen van wegen, bruggen en gebouwen. Je leert bouwprocessen van begin tot eind kennen door ze te plannen, kostberekeningen te maken en door in teams te werken. Dat laatste is misschien wel het belangrijkste, zodat je kunt samenwerken met mensen van verschillende disciplines.”

Waarom heb je voor Civiele Techniek aan de HZ gekozen?

“Ik heb gekozen voor de HZ omdat ik graag bij de zee wilde studeren. Ik wilde in een open ruimte zijn en ergens waar je praktisch bezig bent met echte projecten. Dat vind ik ook zo leuk aan de HZ. We hebben bijvoorbeeld een duurzame en onderhoudsarme haven ontworpen. Dat is een heel gaaf project. Je bent creatief bezig, maar je doet ook onderzoek naar innovatieve ontwerpen en materialen."

Welke impact heb je als civiel engineer op de wereld om je heen?

"Civiele techniek draait om veel meer dan alleen de gebouwen en de infrastructuur die je om je heen ziet. Het gaat om teamwork, milieu en over de mens; eigenlijk alles om de wereld een betere plek te maken. Ik heb gemerkt dat je een groot verschil in de wereld kan maken door simpelweg te doen. Je leert tijdens de opleiding om creatief na te denken, maar vooral om die ideeën om te zetten in daden.”

Hoe vaak ga je op stage tijdens de opleiding?

"Tijdens de opleiding zijn er twee stagemomenten. Tijdens de meewerkstage ga je ervaren wat je leuk vindt om te doen. De tweede stage is de afstudeerstage, waarna je je thesis gaat schrijven."

Dankzij je vwo-opleiding kun je de opleiding versneld in 3 jaar tijd afronden. Hoe werkt dat in de praktijk?

"Met je vwo-diploma kun je de opleiding inderdaad verkort volgen. De eerste twee jaar volg ik alle reguliere vakken en aan het begin van het derde jaar volg ik net zoals iedereen mijn minor. Na de minor doe ik in plaats van de meewerkstage gelijk de afstudeerstage, waardoor ik een jaar eerder klaar ben.”

Lees meer over de opleiding Civiele Techniek aan de HZ